NDD-sessie. Jongeren met diabetes zijn… jongeren

Informatie over de sessie

NDD-sessie. JONGEREN MET DIABETES ZIJN… JONGEREN
Recent deden zo’n 600 jongeren met diabetes mee aan een enquête. Enkele quotes uit dat onderzoek:

“Het is lastig een balans te vinden tussen zorgen voor mijn diabetes en een leuk leven leiden.”
“Zowel de internist als verpleegkundige stellen eisen die ik niet reëel vind. Ik heb te hoge bloedsuikers maar er word ook gezegd dat ik de pomp niet waard ben. Dit soort uitspraken werken dan niet echt mee.”
“Ik merk dat het ziekenhuis communiceren lastig vindt en dit zorgt voor ongemakkelijke en minder prettige momenten. Er is weinig aandacht voor de effecten op het leven van de patiënt en de psyche. Dit mis ik momenteel.”

Een sessie over de zorg voor jongeren met diabetes vanuit een pedagogisch perspectief. Met een beetje theorie over de verschillende ontwikkelingsfases en wat daar bij hoort qua belevingswereld, gedrag en groei naar volwassenheid. Focus ligt op de praktijk: hoe verdisconteert u het pedagogisch perspectief in jouw contact met de jongere in zijn wereld? Hoe kunt u er als zorgverlener aan bijdragen dat diabetes groei en ontwikkeling niet in de weg staan? Luisteren is het sleutelwoord. Als u durft te luisteren gaat een consult niet over ‘regelgeving’ vanuit de zorg maar zingeving vanuit de jongere.

Sprekers