NDD Thuispakket

Via het NDD Thuispakket zijn verschillene materialen verspreid. U kunt ze nu online bekijken. Download de pdf’s om de materialen in te zien.

  • Abbott  nieuwsbrief FreeStyle Libre: Casus 2

Klik hier om het pdf te bekijken.

  • Lilly – Diabetes flyer

Klik hier om het pdf te bekijken.

  • MediReva –  brochure GlucoTrack®

Klik hier om het pdf te bekijken.

  • Menarini – GlucoMen® Day Graz studie

Klik hier om het pdf te bekijken.

  • MSD – Keuzetabel diabetes mellitus type 2

Klik hier om het pdf te bekijken.

  • Novo Nordisk webshop flyer – voor al uw voorlichtingsmaterialen over diabetes

Klik hier om het pdf te bekijken.

  • Novo Nordisk – GLP-1 gebaseerde therapie in vogelvlucht

Klik hier om het pdf te bekijken.

  • Sanofi Flyer – voorlichtingsmateriaal voor zorgverleners voor patiënten met diabetes type 1 of 2

Klik hier om het pdf te bekijken.