Ouderen met diabetes: een nieuw programma en deprescribing in de praktijk

Vanwege de vergrijzing en het stijgende aantal ouderen dat langer thuis blijft wonen kunnen we de komende 20 jaar rekenen op een forse groei van het aantal (thuiswonende) ouderen met diabetes.
De praktijk leert dat lang niet alle ouderen zorg op maat krijgen met als gevolg overbehandeling, onnodige controles en onderbehandeling. Een amendement van kamerlid Rutte heeft geleid tot het Programma Zorg op maat voor ouderen met diabetes. Tijdens een uitgebreide veldverkenning zijn knelpunten geïnventariseerd. Op dit moment wordt gewerkt aan oplossingsrichtingen door middel van het inventariseren van good practices. In deze sessie maakt u kort kennis met het Programma, de knelpunten en oplossingsrichtingen. Vervolgens vertelt kaderarts Suzanne Bakker u meer over een van de good practices: een pilot met deprescribing bij ouderen met diabetes om overbehandeling tegen te gaan.

Spreker van deze sessie is:

<< terug naar het programma-overzicht