Persoonsgerichte diabeteszorg in de praktijk

Persoonsgerichte zorg begint met een goed gesprek. De NDF ontwikkelde een gespreksmodel zodat tijdens het gesprek met de patiënt op gestructureerde wijze de context van iemands leven met gesprek met de patiënt op gestructureerde wijze de context van iemands leven met diabetes aan bod komt. Gezamenlijke besluitvorming over doelen, behandeling en zorgbehoefte neemt een prominente plek in. In deze sessie aandacht voor: bruikbaarheid en toepasbaarheid van het gespreksmodel, rol van de patiënt, persoonsgebonden – en gezondheidsgerelateerde factoren die het zelfmanagement van patiënten beïnvloeden, de mate waarin het zorggebruik verandert. Door welke factoren wordt het zorggebruik bepaald?

Sprekers van deze sessie zijn:

<<terug naar het programma-overzicht