SPEAKERSCORNER: INFORMEEL NAPRATEN MET SPREKERS

Heeft u vaak direct na een sessie nog vragen? Wilt u eigenlijk nog wel even doorpraten met de spreker(s) over de praktische consequenties van hun verhaal? Dat kan tijdens NDD2018! Sprekers blijven na hun sessie nog even hangen in de speciale Speakerscorner op de beursvloer.

Programma

Bekijk HIER de presentaties van NDD 2018. U kunt hiervoor het wachtwoord gebruiken dat u toegestuurd heeft gekregen.

Zoals gebruikelijk is het programma van de NDD2018 samengesteld met alle NDF lidorganisaties. De ruim 100 suggesties uit de inventarisatieronde zijn tijdens een creatieve programmabijeenkomst vertaald naar themalijnen en uitgewerkt in ruim 25 sessies: Diabetes in al z’n dimensies