Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

PERSOONSGERICHTE DIABETESZORG EN PREVENTIE. Dat is het centrale thema van NDD2020, vastgesteld door het NDD-programmateam waarin alle leden van de NDF meepraten.
Waarom dit thema? “Bij persoonsgerichte zorg en preventie ligt de focus op het functioneren van mensen. Het is een visie die we als veld delen maar in de praktijk ook nog vaak een uitdaging. Kortom, er valt nog veel te leren, ook van en met elkaar.”

NIEUW IN HET PROGRAMMA zijn de TOP-sessies en de NDD-colleges. Een NDD-college brengt je even terug in de schoolbanken om basiskennis bij te spijkeren; compact, concreet en compleet. TOP-sessies worden georganiseerd door leden van de NDF, ze duren langer, gaan dieper en zoeken bij uitstek de verbinding met andere disciplines.

Onder het motto ‘Met z’n allen’ maken we dit jaar ruimte voor een plenaire opening en afsluiting. We vieren dan het 25 jarig jubileum van de NDF, dat wil zeggen het zilveren jubileum van de eerste zorgketen in Nederland! Binnenkort meer nieuws daarover.

Programma: eerste preview

Feestelijke opening jubileumcongres NDD2020, dagvoorzitter Bas van de Goor

TOP-sessie 1 – De nieuwe NHG standaard CVRM: hoe pak je dat aan in de dagelijkse praktijk?, DiHAG
TOP-sessie 2 – Closing the loop
TOP-sessie 3 – Vaste voet aan de grond

NDD-college 1 – Voorbij de cholesterol/HDL ratio: wat moet je nu echt weten over cholesterol, triglyderiden en statines?, dr. Jan Westerink
NDD-college 2 – GLP-1 en SGLT-2 integratie in de dagelijkse praktijk!, Wilma Schouwstra & Syska Walgemoet
NDD-college 3 – Doelmatig gebruik van (Biosimilar) insulines in de 1e lijn, dr. Anton Franken
NDD-college 4 – Wát meten we eigenlijk?, dr. Pauline Verschuure

Centraal thema
PERSOONSGERICHTE DIABETESZORG EN PREVENTIE +

+ Zorg op maat
Themalijn met 8 sessies: over specifieke doelgroepen en gezondheidsissues
– Kinderen in hun kracht, Mariëlle Schoenmaker & Claudia van Dalen
– DM Type 2 bij kinderen: welke middelen wel en niet?, Eland
– Zorg op maat voor ouderen met diabetes, Ilse Herfst en Yvonne Jongenburger
– Zijn psychiatrische patiënten net als ‘gewone’ mensen?, dr. Dan cohen
– Begeleiding Diabetes Gravidarum in de eerste lijn kan prima!, Alice Tekelenburg
– Subtypering Diabetes type 2 en gepersonaliseerde leefstijl interventie’, Anne-Margreeth Krijger, Suzan Wopereis & Susanne Berbée
– Gender- en sekseverschillen bij diabetes, Aleksandrina Skvortsova & Judy Veldhuijzen
– Succesvolle lokale netwerken

+ Leefstijl op maat
Themalijn met 5 sessies: o.a. over paramedici en ‘het andere gesprek’
– Gecombineerde leefstijlinterventies op maat, Elise Kuipers en Marjolein van Driel
– Persoonsgerichte (voedings-)advisering bij diabetes: lever maatwerk met je team!, Mariëlle van Veen
– Persoonsgerichte beweegzorg, Miriam Stuij
– Chronische stress en diabetes, prof. dr. Maria van den Muijsenbergh
– Diabetes on return en de mogelijkheden van technologie hierbij, Goos Laverman & Miram Vollenbroek Hutten

+ Meer dan diabetes
Themalijn met 4 sessies: relevante voorbeelden van multidisciplinaire samenwerking
– DM Type 1 & geassocieerde auto-immuunaandoeningen, Rosaline Mentink & Teri Brouwer
– Vaatdiagnostiek in de eerste lijn, Lian Stoeldraaijers & Jaap Kroon
– Remissie en dan?
– Voetzorg educatie-continuüm, Angela de Rooij

En hoe gaat het ondertussen met ons?, prof. dr. Frank Snoek

Programmacommissie

Het NDD-programmateam bestaat uit de volgende vertegenwoordigers van de NDF-lidorganisaties:

Anneke Bangma (V&VN)
Michel Boerrigter (NVVP)
Syska Walgemoet (NVD/DNO)
Rosaline Mentink (NVK)
Helmie Mulder-Mertens (KNGF)
Dedan Schmidt (DVN)
Janneke Spitsbaard – Velmans (DiHAG)
Rens Vandeberg (DiabetesFonds)
Henk Vermaat (KNMP)
Jan Westerink (NIV)
Corrine Brinkman (NDF)
Herman Balkenende (NDF)
Brenda Vial (Springer Healthcare)