Bekijk NDD 2020 Online nu on demand

Programma

NDD 2020 Online: Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie
Na alle voor- en nadelen en vooral meningen en standpunten van de betrokken organisaties te hebben afgewogen, hebben we helaas definitief moeten besluiten dat NDD dit jaar niet als fysiek evenement plaats zal vinden. Om het prachtige programma echter niet aan ons voorbij te laten gaan is de NDD omgetoverd naar een gratis online event: NDD 2020 Online!

Wordt u aangeboden door Abbott

Sprekers: Marijke Bunschotenr & Fenna Molkenboer

Flash Glucose Monitor is sinds korte tijd vergoed voor mensen met een intensief insulineschema. Wat is dit voor een apparaat? Hoe werkt het? Hoe plaats je het? Welke data kan je zien? Hoe begeleid je patiënten met deze tool? Welke educatie hebben ze nodig? En wat is er nu bekend van het gebruik bij mensen met type 2 diabetes? In deze ochtendsessie komt dat allemaal aan bod!

Bekijk hier de on demand video

Spreker: Maria van den Muijsenbergh

We leven in een samenleving waarin in principe iedereen toegang heeft tot hoge kwaliteit van zorg. Maar waarin anderzijds deze zorg grote groepen niet bereikt, de gezondheidsverschillen (per postcode) groot zijn, de gezonde keuze zelden voor de hand ligt, welvaartsziekten schrikbarend toenemen, en de participatie van mensen met een chronische aandoening sterk achterblijft bij het gemiddelde. Elke patiënt die de spreekkamer instapt komt uit die vreemde wereld. En na een kort consult gaat hij daar naar terug. Prof. dr. Maria van den Muijsenbergh gaat in op die puzzel die iedere zorgverlener kent, de wisselwerking tussen de grote wereld en de kleine spreekkamer. Met specifieke aandacht voor chronische stress, als symptoom van onze samenleving én, zoals uit recent onderzoek blijkt, als oorzakelijke factor voor het krijgen van diabetes type 2. Hoe kunnen we met elkaar stappen maken om persoonsgerichte zorg en preventie voor íedereen bereikbaar te maken?

Bekijk hier de on demand video


Door Diabetes Fonds

Voorzitter: prof. dr. Hans de Vries

Sprekers: Joost Hart , dr. Bas Schouwenberg , Annette van Raamsdonk & dr. Henk Jan Aanstoot

Wat zou jij als zorgprofessional antwoorden als een looper je vraagt om te helpen? Closing the loop is op dit moment al technisch mogelijk. We hebben het dan over een kunstalvleesklier op basis van enkel insuline. Dus een gesloten loop, door het onderling verbinden van drie interoperabele componenten: een insulinepomp, een glucosesensor en een besturingsapp. Officieel gekeurde systemen zijn nog erg beperkt beschikbaar waardoor steeds meer patiënten (momenteel ongeveer 100 in Nederland) zelf aan de slag gaan. We hebben het dan over Do-It-Yourself (DIY) Looping.

In deze TOP-sessie gaan we op zoek naar de knelpunten en behoeften bij zorgverleners. De vraag die hierbij centraal staat is: Als jouw patiënt tegenover je staat en vraagt of je wilt helpen bij DIY Looping, wat antwoord je dan? Dit doen we door deze vraag vanuit vier verschillende perspectieven te belichten:

– Technologie en gebruiker: wat is – het en wat zijn de voordelen?
– Zorgpraktijk: wat zijn jouw afwegingen als zorgverlener?
– Regelgeving: wat zijn de risico’s?
– Community en industrie: waar gaat het naartoe?

Bekijk hier de on demand video

Door NVvP, NVvDP en ProVoet

Sprekers: Michel Boerrigter , Sandra van Strijp , drs. Jaap Kroon & Lian Stoeldraaijers

Doelgroep: alle professionals die bij de voetzorg zijn betrokken

Een belangrijke sessie voor alle professionals die bij de voetzorg zijn betrokken. Nederland kent inmiddels enkele jaren basisverzekerde preventieve diabetische voetzorg voor alle mensen met een verhoogd risico op voetproblemen. De concrete doelen zijn een afname in het aantal ulcera en het aantal amputaties. Het overstijgende doel is een toename in de kwaliteit van leven voor mensen met diabetes mellitus. Deze TOP-sessie geeft om te beginnen een actueel beeld van beleid en organisatie van de diabetische voet- en wondzorg in Nederland, inclusief actuele ontwikkelingen. Om vervolgens de vertaalslag te maken naar persoonsgerichte preventie, vroegdiagnostiek en voetzorg in de praktijk. Én in goede regionale samenwerking tussen de eerste en tweede lijn. 

Bekijk hier de on demand video

Door NHG diabetes expertgroep DiHAG

Sprekers: Dragica Vukosavljevic, dr. Jan Westerink & dr. Wilko Spiering

De NHG richtlijn cardiovasculair risicomanagement is herzien. Deze multidisciplinaire richtlijn is op een aantal belangrijke punten gewijzigd. Daarnaast is maatwerk van groot belang bij het toepassen van deze richtlijn. Hoe implementeer je deze richtlijn in de dagelijkse praktijk? Hoe schat je risico’s in van een diabetespatiënt en hoe leg je dit uit in de spreekkamer? Hoe informeer je en begeleid je een patiënt bij keuzes voor een behandeling? Hoe stellen we de diagnose hypertensie? Wanneer doen we aanvullende diagnostiek? Wat doet leefstijl en wanneer starten we wel of geen medicamenteuze therapie. Is er in de nabije toekomst een plek voor de nieuwe diabetesmiddelen in de huisartsenpraktijk? Op al deze interessante vragen gaan we dieper in tijdens deze sessie.

Bekijk hier de on demand video

Spreker: prof. dr. Frank Snoek

Als we het hebben over persoonsgerichte diabeteszorg en preventie dan is de patiënt de focus. Dat is logisch en terecht. Maar bij het jubileum van de onze zorgketen draaien we voor een keer de camera eens 180 graden: hoe gaat het met ons? Prof. dr. Frank Snoek gaat in aanloop naar NDD2020 die vraag onderzoeken. “Onderzoek laat zien dat gezondheid en welbevinden van de professional in hoge mate bepalend zijn voor de kwaliteit van de zorg. Ik wil graag weten hoe het met ons gaat, wat betreft werkdruk, stressklachten, burnout, en dergelijke. Kortom, een actueel beeld van welzijn en vitaliteit van de diabetesprofessional.” 

Bekijk hier de on demand video