NDD2020: Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

Focus op functioneren van mensen
Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie. Dat is het centrale thema van NDD2020, vastgesteld en uitgewerkt door het NDD-programmateam waarin alle leden van de NDF meepraten. Waarom dit thema? “Bij persoonsgerichte zorg en preventie gaat het om ‘het andere gesprek’, gezamenlijke besluit¬vorming, zorg en ondersteuning op maat. De focus ligt op het functioneren van mensen. Het is een visie die we als veld delen maar die in de praktijk ook nog vaak een uitdaging is. Kortom, er valt nog veel te leren, ook van en met elkaar.”

Keynotes, TOP-sessie, NDD-colleges, themalijnen
Het programma van NDD2020 opent en sluit met twee opvallende keynotes. Prof. dr. Maria van den Muijsenbergh staat stil bij een ingewikkelde puzzel: de rol van zorgverleners in een ‘ziekmakende’ samenleving. Het jubileum van de NDF betekent ook dat de allereerste zorgketen van Nederland jubileert. Daarom deed prof. dr. Frank Snoek onderzoek naar werkbeleving en welbevinden van de diabeteszorgverleners. Hij presenteert zijn bevindingen onder de titel ‘Hoe gaat het ondertussen met ons?’

Nieuw in het NDD programma zijn de zogenaamde NDD-colleges. Vier in totaal. Een NDD-college brengt je even terug in de schoolbanken om je basiskennis bij te spijkeren; compact, concreet en compleet! Een NDD-college duurt drie kwartier. TOP-sessies duren anderhalf uur en ze worden georganiseerd door leden van de NDF. Drie in totaal. TOP-sessies gaan dieper in op een thema en zoeken bij uitstek de verbinding met andere disciplines. Verder kent het programma van NDD2020 drie themalijnen: Zorg op maat, met 8 sessies; Leefstijl op maat, 5 sessies; Meer dan diabetes, 4 sessies

Programmawijziging

In verband met de huidige regels en richtlijnen in het kader van COVID-19 is de opzet en het programma van Nationale Diabetes Dag op vrijdag 16 oktober a.s. aangepast. In plaats van een breed programma voor de hele dag bieden we specifieke programmalijnen aan, die een halve dag duren. U heeft daarbij de keuze uit maar liefst 12 verschillende programma’s.

U kunt hier uw gegevens achterlaten als u geïnformeerd wilt worden zodra inschrijven voor het nieuwe programma mogelijk is.

NDD programma: pakketopties ochtendcongres

Van 8.30 – 12.30 uur

• Keynote: De Diabetessamenleving
• Sessie: Chronische stress en diabetes
• Sessie: Cultuursensitief voedingsadvies
• Sessie: Persoonsgerichte beweegzorg

Bekijk het pakket

• Keynote: De Diabetessamenleving
• Sessie: Chronische stress en diabetes
• Sessie: Persoonsgerichte (voedings-)advisering bij diabetes: lever maatwerk met je team!
• Sessie: Cultuursensitief voedingsadvies

Bekijk het pakket

• Keynote: De Diabetessamenleving
• Sessie: Chronische stress en diabetes
• Sessie: Persoonsgerichte beweegzorg
• Sessie: Persoonsgerichte (voedings-)advisering bij diabetes: lever maatwerk met je team!

Bekijk het pakket

• NDD-college: Voorbij de cholestorol/HDL ratio: hoe pak je dat aan in de dagelijkse praktijk
• Sessie: Vaatdiagnostiek in de eerste lijn
• TOP-sessie: Vaste voet aan de grond

Bekijk het pakket

• NDD-college: Wát meten we eigenlijk?
• Sessie: Gecombineerde leefstijlinterventies op maat
• TOP-sessie: Vaste voet aan de grond

Bekijk het pakket

• Sessie: Vaatdiagnostiek in de eerste lijn
• Sessie: Gecombineerde leefstijlinterventies op maat
• TOP-sessie: Vaste voet aan de grond

Bekijk het pakket

NDD programma: pakketopties middagcongres

Van 12.15 – 16.15 uur

• TOP-sessie: Closing the loop
• Sessie: DM Type 2 bij kinderen: welke middelen welk en niet?
• Sessie: Kinderen in hun kracht
+ Keynote: Hoe gaat het ondertussen met ons?

Bekijk het pakket

• TOP-sessie: Closing the loop
• Sessie: Kinderen in hun kracht
• Sessie: Diabetes type 1 & geassocieerde auto-immuunaandoeningen bij kinderen en volwassenen
+ Keynote: Hoe gaat het ondertussen met ons?

Bekijk het pakket

• TOP-sessie: Closing the loop
• Sessie: Diabetes type 1 & geassocieerde auto-immuunaandoeningen bij kinderen en volwassenen
• NDD-colleges: Doelmatig gebruik van (Biosimilar) insulines in de 1e lijn
+ Keynote: Hoe gaat het ondertussen met ons?

Bekijk het pakket

• NDD-college: Voorbij de cholestorol?HDL ratio: hoe pak je dat aan in de dagelijkse praktijk
• Sessie: Begeleiding diabetes gravidarum in de eerste lijn kan prima
• TOP-sessie: De nieuwe NHG standaard CVRM: hoe pak je dat aan in de dagelijkse praktijk
+ Keynote: Hoe gaat het ondertussen met ons?

Bekijk het pakket

• Sessie: Subtypering Diabetes type 2 en gepersonaliseerde leefstijl interventie
• NDD-college: GLP-1 en SGLT-2 integratrie in de dagelijkse praktijk
• TOP-sessie: De nieuwe NHG standaard CVRM: hoe pak je dat aan in de dagelijkse praktijk
+ Keynote: Hoe gaat het ondertussen met ons?

Bekijk het pakket

• Sessie: Begeleiding diabetes gravidarum in de eerste lijn kan prima
• Sessie: Subtypering Diabetes type 2 en gepersonaliseerde leefstijl interventie
• TOP-sessie: De nieuwe NHG standaard CVRM: hoe pak je dat aan in de dagelijkse praktijk
+ Keynote: Hoe gaat het ondertussen met ons?

Bekijk het pakket