Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

PERSOONSGERICHTE DIABETESZORG EN PREVENTIE. Dat is het centrale thema van NDD2020, vastgesteld door het NDD-programmateam waarin alle leden van de NDF meepraten.
Waarom dit thema? “Bij persoonsgerichte zorg en preventie ligt de focus op het functioneren van mensen. Het is een visie die we als veld delen maar in de praktijk ook nog vaak een uitdaging. Kortom, er valt nog veel te leren, ook van en met elkaar.”

NIEUW IN HET PROGRAMMA zijn de TOP-sessies en de NDD-colleges. Een NDD-college brengt je even terug in de schoolbanken om basiskennis bij te spijkeren; compact, concreet en compleet. TOP-sessies worden georganiseerd door leden van de NDF, ze duren langer, gaan dieper en zoeken bij uitstek de verbinding met andere disciplines.

Onder het motto ‘Met z’n allen’ maken we dit jaar ruimte voor een plenaire opening en afsluiting. We vieren dan het 25 jarig jubileum van de NDF, dat wil zeggen het zilveren jubileum van de eerste zorgketen in Nederland! Binnenkort meer nieuws daarover.

Programma: eerste preview

Plenaire opening, dagvoorzitter Bas van de Goor

TOP-sessie 1 – Rondom CVRM
TOP-sessie 2 – Nieuwe technologie
TOP-sessie 3Volgt binnenkort

NDD-college 1 – Lipines en statines, dr. Jan Westerink
NDD-college 2 – GLP-1 en SGLT2, Wilma Schouwstra & Syska Walgemoet
NDD-college 3 – Insulines en biosimilars, dr. Anton Franken
NDD-college 4 – Wát meten we eigenlijk?, dr. Pauline Verschuure

Centraal thema
PERSOONSGERICHTE DIABETESZORG EN PREVENTIE +

+ Zorg op maat
Themalijn met 7 sessies: over specifieke doelgroepen en gezondheidsissues
– Kind: diagnose DM1 en dan?, Mariëlle Schoenmakers & Claudia van Dalen
– Middelen bij DM Type 2 bij kinderen
– Zorg op maat voor ouderen met diabetes, Ilse Herfst en Yvonne Jongenburger
– Mensen met een psychiatrische aandoening en diabetes, dr. Dan cohen
– Zwangerschapsdiabetes
– PDZ: de patiënt is er niet klaar voor?
– Subtypering Diabetes type 2 en gepersonaliseerde leefstijl interventie’, Anne-Margreeth Krijger

+ Leefstijl op maat
Themalijn met 4 sessies: o.a. over paramedici en ‘het andere gesprek’
– Gecombineerde leefstijlinterventies op maat, Elise Kuipers en Marjolein van Driel
– Persoonsgerichte voedingszorg, Mariëlle van Veen
– Persoonsgerichte beweegzorg, Miriam Stuij
– Chronische stress en diabetes, prof. dr. Maria van den Muijsenbergh

+ Meer dan diabetes
Themalijn met 4 sessies: relevante voorbeelden van multidisciplinaire samenwerking
– DM Type 1: andere aandoeningen en het screenen
– Vaatdiagnostiek in de eerste lijn, Lian Stoeldraaijers & Jaap Kroon:

Mensen met diabetes mellitus (DM) en perifeer arterieel vaatlijden (PAV) hebben vaak geen of atypische klachten. Dit hangt samen met de frequent aanwezige neuropathie en de lokalisatie van het vaatlijden, die bij DM vooral de vaten van het onderbeen betreft. Diagnostiek is lastig: wat is de waarde van de aan- of afwezigheid van perifere pulsaties? Wanneer is een enkel-armindex of een teendrukmeting aangewezen? Welke beperkingen hebben deze onderzoeken? In een interactieve setting zullen deze items tijdens een workshop aan de orde komen.

– Remissie en dan?
– Voetzorg educatie-continuüm

+ In de regio
Themalijn met 2 sessies: persoonsgericht en de meerwaarde van netwerken en samenwerken in de regio
– Het succes van lokale netwerken
– Diabetes verminderen?

Plenaire afsluiting, dagvoorzitter: Bas van de Goor

Programmacommissie

Het NDD-programmateam bestaat uit de volgende vertegenwoordigers van de NDF-lidorganisaties:

Anneke Bangma (V&VN)
Michel Boerrigter (NVVP)
Syska Walgemoet (NVD/DNO)
Rosaline Mentink (NVK)
Helmie Mulder-Mertens (KNGF)
Dedan Schmidt (DVN)
Janneke Spitsbaard – Velmans (DiHAG)
Rens Vandeberg (DiabetesFonds)
Henk Vermaat (KNMP)
Jan Westerink (NIV)
Corrine Brinkman (NDF)
Herman Balkenende (NDF)
Brenda Vial (Springer Healthcare)