NDD programma: pakketopties middagcongres

Pakket 10

12.15 – Ontvangst met lunch @informatiemarkt
12.45
– NDD-college: Voorbij de cholesterol/HDL ratio: wat moet je nu echt weten over cholesterol, triglyderiden en statines?
– Sessie: Begeleiding Diabetes Gravidarum in de eerste lijn kan prima!
14.15 – Pauze @Foyer
14.45 – TOP-sessie: De nieuwe NHG standaard CVRM: hoe pak je dat aan in de dagelijkse praktijk?
16.15 – Keynote: Hoe gaat het ondertussen met ons?
17.00 – Einde

Spreker: dr. Jan Westerink

In de praktijk is het nog niet zo makkelijk om goed te begrijpen wat een lipiden-panel nu eigenlijk aan informatie bevat. Voor je het weet kijk je alleen nog maar naar de cholesterol/HDL ratio en zucht je alleen mee over strengere LDL cholesterol doelen in richtlijnen. Maar wat staat er nu eigenlijk voor informatie in dat lipiden-panel? In een collegevorm nemen we nog een keer door hoe lipiden geregeld zijn.

Door het gebruik van casus leren we hoe je mensen herkent die te veel alcohol drinken, hoe het lipiden-panel er uit ziet bij iemand die diabetes heeft of het gaat krijgen en wat het effect is van roken en de pil. Eindelijk komt er enig houvast over wat nu eigenlijk “normaal” is en wanneer je toch eens moet verwijzen. En wat moet je nu eigenlijk met hele hoge triglyceriden?

Ook bespreken we welke onderdelen van het panel goed te behandelen zijn met leefstijlverandering (beweging, voeding) en welke veel minder goed of bijna niet. In dat geval zal medicatie onderdeel van de aanpak moeten zijn. Tot slot nemen we nog door wat wij kunnen doen om statine-intolerantie en daardoor het gebruik van anti-PCSK9 te verminderen.

Spreker: Alice Tekelenburg

Een diëtiste en een verloskundige vertellen het verhaal van hun jarenlange succesvolle samenwerking in de begeleiding van diabetes gravidarum in de eerste lijn. Belangrijk in de ontwikkelde aanpak zijn frequente bloedglucosedagcurves in combinatie met voedingsaanpassingen onder begeleiding van een diëtist.

Door NHG diabetes expertgroep DiHAG

Voorzitters: Diana Rietdijk & Janneke Spitsbaard-Velmans

Sprekers: Marc Huls, drs. Jaap Kroon, dr. Bertien Hart, dr. Wilko Spiering & dr. Jan Westerink

De NHG richtlijn cardiovasculair risicomanagement is herzien. Deze multidisciplinaire richtlijn is op een aantal belangrijke punten gewijzigd. Daarnaast is maatwerk van groot belang bij het toepassen van deze richtlijn. Hoe implementeer je deze richtlijn in de dagelijkse praktijk? Hoe schat je risico’s in van een diabetespatiënt en hoe leg je dit uit in de spreekkamer? Hoe informeer je en begeleid je een patiënt bij keuzes voor een behandeling? Hoe stellen we de diagnose hypertensie? Wanneer doen we aanvullende diagnostiek? Wat doet leefstijl en wanneer starten we wel of geen medicamenteuze therapie. Is er in de nabije toekomst een plek voor de nieuwe diabetesmiddelen in de huisartsenpraktijk? Op al deze interessante vragen gaan we dieper in tijdens deze sessie. Deze sessie is multidisciplinair, dat wil zeggen dat alle zorgverleners aanwezig op de NDD van harte welkom zijn! Kaderhuisartsen Diana Rietdijk en Janneke Spitsbaard-Velmans zullen deze sessie voorzitten. Samen met Jan Westerink en Wilko Spiering (internist-vasculair geneeskundigen), Marc Huls, Jaap Kroon en Bertien Hart (kaderhuisartsen diabetes) gaan we deze sessie praktisch insteken en dieper op deze onderwerpen in.

Spreker: prof. dr. Frank Snoek

Als we het hebben over persoonsgerichte diabeteszorg en preventie dan is de patiënt de focus. Dat is logisch en terecht. Maar bij het jubileum van de onze zorgketen draaien we voor een keer de camera eens 180 graden: hoe gaat het met ons? Prof. dr. Frank Snoek gaat in aanloop naar NDD2020 die vraag onderzoeken. “Onderzoek laat zien dat gezondheid en welbevinden van de professional in hoge mate bepalend zijn voor de kwaliteit van de zorg. Ik wil graag weten hoe het met ons gaat, wat betreft werkdruk, stressklachten, burnout, en dergelijke. Kortom, een actueel beeld van welzijn en vitaliteit van de diabetesprofessional. En ik ben ook nieuwsgierig naar tips: hoe blijf je als persoon en team gemotiveerd, hoe hou je jezelf en elkaar vitaal? Ik nodig iedereen van harte uit om mee te doen aan de enquête die online staat – dan help je mee aan een goed verhaal dat belangrijk is om te vertellen!”