NDD programma: pakketopties middagcongres

Pakket 7

12.15 – Ontvangst met lunch @informatiemarkt
12.45 – TOP-sessie: Closing the loop
14.15 – Pauze @Foyer
14.45
– Sessie: DM Type 2 bij kinderen: welke middelen wel en niet?
– Sessie: Kinderen in hun kracht
16.15 – Keynote: Hoe gaat het ondertussen met ons?
17.00 – Einde

Door Diabetes Fonds

Voorzitter: prof. dr. Hans de Vries

Sprekers: Joost Hart , drs. Jaap Kroon, dr. Bas Schouwenberg , Annette van Raamsdonk & dr. Henk Jan Aanstoot

Wat zou jij als zorgprofessional antwoorden als een looper je vraagt om te helpen? Closing the loop is op dit moment al technisch mogelijk. We hebben het dan over een kunstalvleesklier op basis van enkel insuline. Dus een gesloten loop, door het onderling verbinden van drie interoperabele componenten: een insulinepomp, een glucosesensor en een besturingsapp. Officieel gekeurde systemen zijn nog erg beperkt beschikbaar waardoor steeds meer patiënten (momenteel ongeveer 100 in Nederland) zelf aan de slag gaan. We hebben het dan over Do-It-Yourself (DIY) Looping. In deze TOP-sessie gaan we op zoek naar de knelpunten en behoeften bij zorgverleners. De vraag die hierbij centraal staat is: Als jouw patiënt tegenover je staat en vraagt of je wilt helpen bij DIY Looping, wat antwoord je dan?

Dit doen we door deze vraag vanuit vier verschillende perspectieven te belichten:

• Technologie en gebruiker: wat is het en wat zijn de voordelen?
• Zorgpraktijk: wat zijn jouw afwegingen als zorgverlener?
• Regelgeving: wat zijn de risico’s?
• Community en industrie: waar gaat het naartoe?

Met medewerking van experts uit alle hoeken van de diabeteszorg: artsen, verpleegkundigen, producenten, regelgevers en natuurlijk patiënten.

Spreker: prof. dr. Edgar van Mil

DM Type 2 komt veel vaker voor bij ouderen, maar ook steeds meer kinderen worden gediagnosticeerd. Om deze kinderen optimaal te behandelen is het van belang om te weten welke van de reguliere behandelmogelijkheden kunnen worden toegepast bij kinderen. Belangrijke vragen die aan bod komen: Welke middelen zijn verstandig? En: zijn alle middelen veilig bij kinderen?

Sprekers: Mariëlle Schoenmaker & Claudia van Dalen

Kinderen in hun kracht door hen zelf te laten vertellen en ontdekken hoe ze de diabe­tes kunnen integreren in hun dagelijks leven. De sprekers weten uit eigen ervaring dat de inzet van specialistische verpleegkundige zorg in combinatie met medisch pedago­gische begeleiding/coaching binnen gezinnen werkt om het kind achter de chronische ziekte te bereiken. Met hun aanpak spelen ze in op deze behoefte door in de thuis­situatie deze specifieke zorgverlening te bieden, in samenwerking en afstemming met het kind en de ouders, de behandelend kinderarts en kinderdiabetesverpleegkundige en zo nodig met andere professionals.

Spreker: prof. dr. Frank Snoek

Als we het hebben over persoonsgerichte diabeteszorg en preventie dan is de patiënt de focus. Dat is logisch en terecht. Maar bij het jubileum van de onze zorgketen draaien we voor een keer de camera eens 180 graden: hoe gaat het met ons? Prof. dr. Frank Snoek gaat in aanloop naar NDD2020 die vraag onderzoeken. “Onderzoek laat zien dat gezondheid en welbevinden van de professional in hoge mate bepalend zijn voor de kwaliteit van de zorg. Ik wil graag weten hoe het met ons gaat, wat betreft werkdruk, stressklachten, burnout, en dergelijke. Kortom, een actueel beeld van welzijn en vitaliteit van de diabetesprofessional. En ik ben ook nieuwsgierig naar tips: hoe blijf je als persoon en team gemotiveerd, hoe hou je jezelf en elkaar vitaal? Ik nodig iedereen van harte uit om mee te doen aan de enquête die online staat – dan help je mee aan een goed verhaal dat belangrijk is om te vertellen!”