NDD programma: pakketopties middagcongres

Pakket 9

12.15 – Ontvangst met lunch @informatiemarkt
12.45 – TOP-sessie: Closing the loop
14.15 – Pauze @Foyer
14.45
– Sessie: Diabetes type 1 & geassocieerde auto-immuunaandoeningen bij kinderen en volwassenen
– NDD-college: Doelmatig gebruik van (Biosimilar) insulines in de 1e lijn
16.15 – Keynote: Hoe gaat het ondertussen met ons?
17.00 – Einde

Door Diabetes Fonds

Voorzitter: prof. dr. Hans de Vries

Sprekers: Joost Hart , drs. Jaap Kroon, dr. Bas Schouwenberg , Annette van Raamsdonk & dr. Henk Jan Aanstoot

Wat zou jij als zorgprofessional antwoorden als een looper je vraagt om te helpen? Closing the loop is op dit moment al technisch mogelijk. We hebben het dan over een kunstalvleesklier op basis van enkel insuline. Dus een gesloten loop, door het onderling verbinden van drie interoperabele componenten: een insulinepomp, een glucosesensor en een besturingsapp. Officieel gekeurde systemen zijn nog erg beperkt beschikbaar waardoor steeds meer patiënten (momenteel ongeveer 100 in Nederland) zelf aan de slag gaan. We hebben het dan over Do-It-Yourself (DIY) Looping. In deze TOP-sessie gaan we op zoek naar de knelpunten en behoeften bij zorgverleners. De vraag die hierbij centraal staat is: Als jouw patiënt tegenover je staat en vraagt of je wilt helpen bij DIY Looping, wat antwoord je dan?

Dit doen we door deze vraag vanuit vier verschillende perspectieven te belichten:

• Technologie en gebruiker: wat is het en wat zijn de voordelen?
• Zorgpraktijk: wat zijn jouw afwegingen als zorgverlener?
• Regelgeving: wat zijn de risico’s?
• Community en industrie: waar gaat het naartoe?

Met medewerking van experts uit alle hoeken van de diabeteszorg: artsen, verpleegkundigen, producenten, regelgevers en natuurlijk patiënten.

Sprekers: drs. Rosaline Mentink & dr. Teri Brouwer

Doelgroep: met name kinderartsen en internisten, maar ook verpleegkundig specialisten en diabetesverpleegkundigen

Een hele praktische sessie waarbij een diabetesarts uit de kinderdiabeteszorg en een internist-endocrinoloog aan de hand van casus zullen toelichten welke andere auto-immuunaandoeningen bij diabetes type 1 worden gezien en hoe je hier het beste op kunt screenen.

Spreker: prof. dr. Anton Franken

In dit college wordt ingegaan op welke kort- en langwerkende insulines beschikbaar zijn voor gebruik in de 1e lijn. Naast achtergrondinformatie over hoe ze werken, indicaties voor gebruik en bijwerkingen, komt doelmatig gebruik van langwerkende insulines ter sprake. De NHG-Standaard DM type 2 (2018) geeft bij patiënten die starten met (middel)langwerkende insuline de voorkeur aan NPH-insuline. Huisartsen schrijven echter relatief vaak langwerkende insuline (glargine) voor bij nieuwe gebruikers. Waarom doen ze dat? Hoe staat het met toepassing van de nieuwe langwerkende insulines (glargine 300, insuline detemir en insuline degludec) in de 1e lijn? Wat is de toegevoegde waarde? Uiteraard wordt ook ingegaan op de rol van biosimilar insuline.

Spreker: prof. dr. Frank Snoek

Als we het hebben over persoonsgerichte diabeteszorg en preventie dan is de patiënt de focus. Dat is logisch en terecht. Maar bij het jubileum van de onze zorgketen draaien we voor een keer de camera eens 180 graden: hoe gaat het met ons? Prof. dr. Frank Snoek gaat in aanloop naar NDD2020 die vraag onderzoeken. “Onderzoek laat zien dat gezondheid en welbevinden van de professional in hoge mate bepalend zijn voor de kwaliteit van de zorg. Ik wil graag weten hoe het met ons gaat, wat betreft werkdruk, stressklachten, burnout, en dergelijke. Kortom, een actueel beeld van welzijn en vitaliteit van de diabetesprofessional. En ik ben ook nieuwsgierig naar tips: hoe blijf je als persoon en team gemotiveerd, hoe hou je jezelf en elkaar vitaal? Ik nodig iedereen van harte uit om mee te doen aan de enquête die online staat – dan help je mee aan een goed verhaal dat belangrijk is om te vertellen!”