NDD programma: pakketopties middagcongres

Pakket 9

12.15 – Ontvangst met lunch @informatiemarkt
12.45 – TOP-sessie: Closing the loop
14.15 – Pauze @Foyer
14.45
– Sessie: Diabetes type 1 & geassocieerde auto-immuunaandoeningen bij kinderen en volwassenen
– NDD-college: Doelmatig gebruik van (Biosimilar) insulines in de 1e lijn
16.15 – Keynote: Hoe gaat het ondertussen met ons?
17.00 – Einde

Door Diabetes Fonds

Voorzitter: prof. dr. Hans de Vries

Sprekers: Joost Hart , drs. Jaap Kroon, dr. Bas Schouwenberg , Annette van Raamsdonk & dr. Henk Jan Aanstoot

Wat zou jij als zorgprofessional antwoorden als een looper je vraagt om te helpen? Closing the loop is op dit moment al technisch mogelijk. We hebben het dan over een kunstalvleesklier op basis van enkel insuline. Dus een gesloten loop, door het onderling verbinden van drie interoperabele componenten: een insulinepomp, een glucosesensor en een besturingsapp. Officieel gekeurde systemen zijn nog erg beperkt beschikbaar waardoor steeds meer patiënten (momenteel ongeveer 100 in Nederland) zelf aan de slag gaan. We hebben het dan over Do-It-Yourself (DIY) Looping. In deze TOP-sessie gaan we op zoek naar de knelpunten en behoeften bij zorgverleners. De vraag die hierbij centraal staat is: Als jouw patiënt tegenover je staat en vraagt of je wilt helpen bij DIY Looping, wat antwoord je dan?

Dit doen we door deze vraag vanuit vier verschillende perspectieven te belichten:

• Technologie en gebruiker: wat is het en wat zijn de voordelen?
• Zorgpraktijk: wat zijn jouw afwegingen als zorgverlener?
• Regelgeving: wat zijn de risico’s?
• Community en industrie: waar gaat het naartoe?

Met medewerking van experts uit alle hoeken van de diabeteszorg: artsen, verpleegkundigen, producenten, regelgevers en natuurlijk patiënten.