NDD programma: pakketopties ochtendcongres

Pakket 3

8.30 – Ontvangst @informatiemarkt
9.00
– Keynote: De Diabetessamenleving
– Sessie: Chronische stress en diabetes
10.30 – Pauze @Foyer
11.00
– Sessie: Persoonsgerichte beweegzorg
– Sessie: Voedingsadvies op maat
12.30 – Einde, inclusief lunchpakket mee naar huis

Spreker: Maria van den Muijsenbergh

We leven in een samenleving waarin in principe iedereen toegang heeft tot hoge kwaliteit van zorg. Maar waarin anderzijds deze zorg grote groepen niet bereikt, de gezondheidsverschillen (per postcode) groot zijn, de ge¬zonde keuze zelden voor de hand ligt, welvaartsziekten schrikbarend toenemen, en de participatie van mensen met een chronische aandoening sterk achterblijft bij het gemiddelde. Elke patiënt die de spreekkamer instapt komt uit die vreemde wereld. En na een kort consult gaat hij daar naar terug. Prof. dr. Maria van den Muijsen¬bergh gaat in op die puzzel die iedere zorgverlener kent, de wisselwerking tussen de grote wereld en de kleine spreekkamer. Met specifieke aandacht voor chronische stress, als symptoom van onze samenleving én, zoals uit recent onderzoek blijkt, als oorzakelijke factor voor het krijgen van diabetes type 2. Hoe kunnen we met elkaar stappen maken om persoonsgerichte zorg en preventie voor íedereen bereikbaar te maken?

Spreker: prof. dr. Maria van den Muijsenbergh

Chronische stress is slecht voor de gezondheid. We weten nu ook dat het een oorza¬kelijke factor is voor het krijgen van diabetes type 2. Vervolgens is het een ondermij¬nende factor voor zelfzorg en self efficacy. Chronischre stress komt veel voor bij men¬sen met beperkte taal-en gezondheidsvaardigheden. Hoe kun je het als zorgverlener herkennen en bespreekbaar maken? En hoe kun je met de patiënt samenwerken aan geloof in eigen kunnen? Vooral ook bij patiënten uit moeilijk bereikbare groepen.

Spreker: Mirjam Stuij

Doelgroep: zorgverleners die patiënten adviseren/ stimuleren/begeleiden op het gebied van beweging (1e en 2e lijn)

Lichaamsbeweging is een belangrijk onderwerp binnen de diabeteszorg. Tegelijkertijd is het een onderdeel van ons dagelijks leven. Iets wat iemand altijd leuk of juist verschrikkelijk heeft gevonden. Een vanzelfsprekendheid of een verplichting. Een confrontatie met fysiek ongemak of een bevestiging van het kunnen. Dit gaat niet alleen op voor patiënten, maar ook voor zorgverleners. Doel van de sessie is hier met een beweeg-cv op te reflecteren, om (nieuwe) aanknopingspunten voor zorgverlening te verkennen.

De resultaten van het onderzoek naar ‘Sport en bewegen in tijden van diabetes’ zijn in een pilot bij zorggroep ROHA in de praktijk getest. Daarbij staat het opstellen van zogenaamde ‘Beweeg-CV’s’ centraal. Om inzicht te krijgen in de opvatting en bete¬kenis van bewegen voor de patiënt, is het van belang om een open en oordeelloos gesprek te hebben. Zich bewust zijn van zijn eigen beweegverhaal is daarvoor voor de zorgverlener een heel goed uitgangspunt. Tijdens de sessie wordt niet alleen de achtergrond met u gedeeld, maar wordt ook praktisch geoefend met het invullen van een Beweeg-CV.

Spreker: Mariëlle van Veen

Doelgroep: iedereen

Eten is niet iets wat je alleen doet om energie en voedingsstoffen binnen te krijgen. Er zijn vele redenen om te eten of om niet te eten. Iedereen maakt hier zijn eigen keuzes in. Soms met zijn verstand, maar vaak ook met zijn gevoel of zelfs onbewust. Dit geldt ook voor de keuzes met betrekking tot zelfmanagement bij mensen met diabetes. Dat maakt dat je als diëtist, diabetesverpleegkundige, praktijkondersteuner of arts reke­ning moet houden met de keuzes die iemand maakt. Dat betekent persoonsgerichte advisering en begeleiding. Maatwerk dus. Maatwerk wordt wel gedefinieerd als iets leveren dat volledig aan de wens van de klant voldoet. Aan de hand van casuïstiek zal persoonsgerichte (voedings-) advisering besproken worden.