NDD programma: pakketopties ochtendcongres

Pakket 4

8.30 – Ontvangst @informatiemarkt
9.00
– NDD-college: Voorbij de cholesterol/HDL ratio: wat moet je nu echt weten over cholesterol, triglyderiden en statines?
– Sessie: Vaatdiagnostiek in de eerste lijn
10.30 – Pauze @Foyer
11.00 – TOP-sessie: Vaste voet aan de grond
12.30 – Einde, inclusief lunchpakket mee naar huis

Spreker: dr. Jan Westerink

In de praktijk is het nog niet zo makkelijk om goed te begrijpen wat een lipiden-panel nu eigenlijk aan informatie bevat. Voor je het weet kijk je alleen nog maar naar de cholesterol/HDL ratio en zucht je alleen mee over strengere LDL cholesterol doelen in richtlijnen. Maar wat staat er nu eigenlijk voor informatie in dat lipiden-panel?

In een collegevorm nemen we nog een keer door hoe lipiden geregeld zijn. Door het gebruik van casus leren we hoe je mensen herkent die te veel alcohol drinken, hoe het lipiden- panel er uit ziet bij iemand die diabetes heeft of het gaat krijgen en wat het effect is van roken en de pil. Eindelijk komt er enig houvast over wat nu eigenlijk “normaal” is en wanneer je toch eens moet verwijzen. En wat moet je nu eigenlijk met hele hoge triglyceriden? Ook bespreken we welke onderdelen van het panel goed te behandelen zijn met leefstijlverandering (beweging, voeding) en welke veel minder goed of bijna niet. In dat geval zal medicatie onderdeel van de aanpak moeten zijn.

Tot slot nemen we nog door wat wij kunnen doen om statine-intolerantie en daardoor het gebruik van anti- PCSK9 te verminderen.

Sprekers: Lian Stoeldraaijers & drs. Jaap Kroon

Doelgroep: primair eerste lijn (huisartsen, praktijkondersteuners en podotherapeuten)

Mensen met diabetes mellitus (DM) en perifeer arterieel vaatlijden (PAV) hebben vaak geen of atypische klachten. Dit hangt samen met de frequent aanwezige neuropathie en de lokalisatie van het vaatlijden, die bij DM vooral de vaten van het onderbeen betreft. Diagnostiek is lastig: wat is de waarde van de aan-of afwezigheid van peri¬fere pulsaties? Wanneer is een enkel-armindex of een teendrukmeting aangewezen? Welke beperkingen hebben deze onderzoeken? Welke consequenties heeft een afwijkende enkel-armindex? Welk onderzoek moet ik (laten) doen bij een voetulcus? In een interactieve setting zullen deze items tijdens een workshop aan de orde komen.

Door: NVvP, NVvDP en ProVoet

Sprekers: Michel Boerrigter & Igna Breedeveld

Doelgroep: alle professionals die bij de voetzorg zijn betrokken

Nederland kent inmiddels enkele jaren basisverzekerde preventieve diabetische voetzorg voor alle mensen met een verhoogd risico op voetproblemen. De concrete doelen zijn een afname in het aantal ulcera en het aantal amputaties. Het overstijgende doel is een toename in de kwaliteit van leven voor mensen met diabetes mellitus. Deze TOP-sessie gaat dieper in op de huidige organisatie van de diabetische voet- en wondzorg in Nederland en hoe deze bijdraagt aan het behalen van deze doelen. Aan de hand van de richtlijn diabetische voet 2017 en de Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera 2019 wordt stilgestaan bij het belang van vroegdiagnostiek en regionale samenwerkingsafspraken tussen de eerste en tweede lijn. Na deze sessie bent u weer volledig op de hoogte van de stand van zaken binnen de diabetische voetzorg en worden u handvatten aangereikt om dit in de praktijk toe te passen.