NDD programma: pakketopties ochtendcongres

Pakket 5

8.30 – Ontvangst @informatiemarkt
9.00
– Sessie: Gecombineerde leefstijlinterventies op maat
– NDD-college: Wát meten we eigenlijk?
10.30 – Pauze @Foyer
11.00 – TOP-sessie: Vaste voet aan de grond
12.30 – Einde, inclusief lunchpakket mee naar huis

Sprekers: Elise Kuipers en Marjolein van Driel

Doelgroep: iedereen

De stand van zaken rondom de GLI en de GLI in de praktijk: Beweegkuur, Slimmer en COOL. Hoe pak je het aan vanuit een zorggroep? Hoe ziet de multidisciplinaire sa­menwerking eruit? Wat is kwaliteit? U wordt meegenomen door 2 leefstijlcoaches in het proces van de GLI in Amsterdam: meerdere zorggroepen, hoe moet dat? Contract zorggroep met zorgverzekering en declaraties, hoe zit dat? Meerdere programma’s en GLI-aanbieders, hoe bewaak je kwaliteit?

Spreker: dr. Pauline Verschuure

Bij het managen van diabetes is meten en het bijhouden van meetgegevens essentieel voor een goede controle en zelfmanagement. De vraag is dan wel: wát meet je nu eigenlijk bij al die metingen? HbA1c, welke stoffen tellen mee? Wat is nodig om te meten? Wat zijn antistoffen? Kortom, dit collega gaat over ‘de waarheid’ achter waardes. Tot slot nemen we nog door wat wij kunnen doen om statine-intolerantie en daardoor het gebruik van anti- PCSK9 te verminderen.

Door: NVvP, NVvDP en ProVoet

Sprekers: Michel Boerrigter & Igna Breedeveld

Doelgroep: alle professionals die bij de voetzorg zijn betrokken

Nederland kent inmiddels enkele jaren basisverzekerde preventieve diabetische voetzorg voor alle mensen met een verhoogd risico op voetproblemen. De concrete doelen zijn een afname in het aantal ulcera en het aantal amputaties. Het overstijgende doel is een toename in de kwaliteit van leven voor mensen met diabetes mellitus. Deze TOP-sessie gaat dieper in op de huidige organisatie van de diabetische voet- en wondzorg in Nederland en hoe deze bijdraagt aan het behalen van deze doelen. Aan de hand van de richtlijn diabetische voet 2017 en de Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera 2019 wordt stilgestaan bij het belang van vroegdiagnostiek en regionale samenwerkingsafspraken tussen de eerste en tweede lijn. Na deze sessie bent u weer volledig op de hoogte van de stand van zaken binnen de diabetische voetzorg en worden u handvatten aangereikt om dit in de praktijk toe te passen.