NDD programma: pakketopties ochtendcongres

Pakket 6

8.30 – Ontvangst @informatiemarkt
9.00
– Sessie: Vaatdiagnostiek in de eerste lijn
– Sessie: Gecombineerde leefstijlinterventies op maat
10.30 – Pauze @Foyer
11.00 – TOP-sessie: Vaste voet aan de grond
12.30 – Einde, inclusief lunchpakket mee naar huis

Sprekers: Lian Stoeldraaijers & drs. Jaap Kroon

Doelgroep: primair eerste lijn (huisartsen, praktijkondersteuners en podotherapeuten)

Mensen met diabetes mellitus (DM) en perifeer arterieel vaatlijden (PAV) hebben vaak geen of atypische klachten. Dit hangt samen met de frequent aanwezige neuropathie en de lokalisatie van het vaatlijden, die bij DM vooral de vaten van het onderbeen betreft. Diagnostiek is lastig: wat is de waarde van de aan-of afwezigheid van peri¬fere pulsaties? Wanneer is een enkel-armindex of een teendrukmeting aangewezen? Welke beperkingen hebben deze onderzoeken? Welke consequenties heeft een afwijkende enkel-armindex? Welk onderzoek moet ik (laten) doen bij een voetulcus? In een interactieve setting zullen deze items tijdens een workshop aan de orde komen.

Sprekers: Elise Kuipers en Marjolein van Driel

Doelgroep: iedereen

De stand van zaken rondom de GLI en de GLI in de praktijk: Beweegkuur, Slimmer en COOL. Hoe pak je het aan vanuit een zorggroep? Hoe ziet de multidisciplinaire sa­menwerking eruit? Wat is kwaliteit? U wordt meegenomen door 2 leefstijlcoaches in het proces van de GLI in Amsterdam: meerdere zorggroepen, hoe moet dat? Contract zorggroep met zorgverzekering en declaraties, hoe zit dat? Meerdere programma’s en GLI-aanbieders, hoe bewaak je kwaliteit?

Door: NVvP, NVvDP en ProVoet

Sprekers: Michel Boerrigter & Igna Breedeveld

Doelgroep: alle professionals die bij de voetzorg zijn betrokken

Nederland kent inmiddels enkele jaren basisverzekerde preventieve diabetische voetzorg voor alle mensen met een verhoogd risico op voetproblemen. De concrete doelen zijn een afname in het aantal ulcera en het aantal amputaties. Het overstijgende doel is een toename in de kwaliteit van leven voor mensen met diabetes mellitus. Deze TOP-sessie gaat dieper in op de huidige organisatie van de diabetische voet- en wondzorg in Nederland en hoe deze bijdraagt aan het behalen van deze doelen. Aan de hand van de richtlijn diabetische voet 2017 en de Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera 2019 wordt stilgestaan bij het belang van vroegdiagnostiek en regionale samenwerkingsafspraken tussen de eerste en tweede lijn. Na deze sessie bent u weer volledig op de hoogte van de stand van zaken binnen de diabetische voetzorg en worden u handvatten aangereikt om dit in de praktijk toe te passen.