NDD programma: pakketopties ochtendcongres

Pakket 6

8.30 – Ontvangst @informatiemarkt
9.00
– Sessie: Vaatdiagnostiek in de eerste lijn
– Sessie: Gecombineerde leefstijlinterventies op maat
10.30 – Pauze @Foyer
11.00 – TOP-sessie: Vaste voet aan de grond
12.30 – Einde, inclusief lunchpakket mee naar huis

Sprekers: Lian Stoeldraaijers & drs. Jaap Kroon

Doelgroep: primair eerste lijn (huisartsen, praktijkondersteuners en podotherapeuten)

Mensen met diabetes mellitus (DM) en perifeer arterieel vaatlijden (PAV) hebben vaak geen of atypische klachten. Dit hangt samen met de frequent aanwezige neuropathie en de lokalisatie van het vaatlijden, die bij DM vooral de vaten van het onderbeen betreft. Diagnostiek is lastig: wat is de waarde van de aan-of afwezigheid van peri¬fere pulsaties? Wanneer is een enkel-armindex of een teendrukmeting aangewezen? Welke beperkingen hebben deze onderzoeken? Welke consequenties heeft een afwijkende enkel-armindex? Welk onderzoek moet ik (laten) doen bij een voetulcus? In een interactieve setting zullen deze items tijdens een workshop aan de orde komen.