Seks en diabetes

Dat diabetes gevolgen kan hebben op het gebied van seksualiteit is duidelijk. Maar wat dan precies? Geldt dat voor mannen en vrouwen? Een sessie over het bespreekbaar maken, het wel/niet verwijzen en over uw eigen rol en betrokkenheid.

Spreker van deze sessie is:

<< terug naar het programma-overzicht