Petra Wisse

biografie

Na ruim 15 jaar gewerkt te hebben in ontwikkelingssamenwerking met lokale – en internationale ngo’s in Azie, is Petra Wisse in 2015 bij Dokters van de Wereld gestart als projectleider van Zorgcafé voor vluchtelingen in Nederland. Het samenwerken met collega’s en begeleiden van cliënten uit andere culturen loopt als een rode draad door haar leven. Vanuit haar huidige positie kijkt zij voortdurend naar mogelijkheden om verbinding tussen nieuwkomers en zorgverleners te vergroten en barrières in toegang naar zorg te verminderen.