TijdenLunchsessieThema 1. Wetenschap & innovatieThema 2. Preventie en zorg op maatThema 3. Patiënt & participatieThema 4. Nieuwe zorgconceptenThema 5. Capita selectaNDF College Tour
09.45 uur1.1
Meten is weten
2.1
Patiëntprofielen en zorg op maat
3.1
Lage gezondheidsvaardigheden en therapietrouw
4.1
Diabetes en bewegen
5.1
eHealth - de stand van zaken
Patiëntprofielen en zorg op maat
09.45 uur2.7 Transitie van kinderarts naar internist
11.15 uur1.2
Diabetes Worldwide: an update
2.2
SLIMMER diabetes voorkomen
3.2
Zelfmanagement
4.2
Niet specifiek, maar generiek
5.2
Diabetes en zwangerschap
Diabetes Worldwide: an update
11.15 uur2.3
Laag geletterdheid bij allochtone patiënten
12.15 uur
De rol van de (diabetes)podotherapeut bij de diabetische voetJet injectie: een goed alternatief voor insulinetoediening

13.00 uur1.3
Diabetes door de mond
2.4
Hulpmiddelen; over de bomen en het bos
3.3
Diabetes en ouder worden
4.3
Expeditie Duurzame Zorg
5.3
Nieuwe richtlijnen
Expeditie Duurzame Zorg
13.00 uur5.4
Diagnosticeren diabetes type 1 bij kinderen
14.30 uur1.4
Diabetes-behandelingen: what's new
2.5
Eén leefstijlloket in de regio
3.4
Innovatie in de diabeteszorg vanuit patiëntenperspectief
4.4
Nieuwe zorg: regioregie, proeftuinen en integrale zorg
5.5
Diabetes en psyche
Innovatie in de diabeteszorg vanuit patiëntenperspectief
14.30 uur1.5
Bètacellen in beeld en behandelen
15.30 uur1.6
Diabetes in je darmen
2.6
Voeding: over rode wijn en drinkvoeding
3.5
Jong en diabetes type 2
4.5
Bekostigingsmodellen en actuele ontwikkelingen
5.6
P4 en diabetes type 2: van reactieve naar proactieve geneeskunde?
P4 en diabetes type 2: van reactieve naar proactieve geneeskunde?