Zorginstituut Nederland presenteert resultaten Pakketscan.nl

L1. Zorginstituut Nederland presenteert resultaten Pakketscan.nl

Lunchsessie: 12.15 – 12.45 uur

Zorginstituut Nederland is het afgelopen jaar op Pakketscan.nl diabetes de dialoog aangegaan met diabetespatiënten, ouders/verzorgers hiervan, diabeteszorgverleners en zorgverzekeraars. De resultaten zijn 15 prominente knelpunten in diabeteszorg. Tijdens deze lunchbijeenkomst zullen wij focussen op twee zorgkwesties over leefstijl. Tijdens deze sessie kunt u nieuwe ideeën opdoen uit good practices omtrent leefstijlverandering. Ook krijgt u algemene tips en handvatten voor een succesvol implementatieproces.

Zorgkwesties in de diabeteszorg
Op Pakketscan.nl vergelijkt Zorginstituut Nederland drie aspecten van zorg met elkaar:

 • Gevraagde zorg
 • Aangeboden zorg
 • Verzekerde zorg

Verschillen daartussen beschrijven we in zogenoemde ‘zorgkwesties’. Pakketscan.nl laat zien waar knelpunten en mogelijkheden voor verbetering liggen, van zowel de kwaliteit van de zorg als de zorgverzekering. Dit op basis van een breed scala aan bronnen en praktijkervaringen uit het zorgveld.

Onderwerpen
Dit leverde 15 knelpunten op. Sommige zijn bekend, andere zijn nieuw.

 • Onvoldoende aandacht voor leefstijl
 • Te veel controles
 • Kwaliteit bloedglucosetestmateriaal schiet tekort
 • Therapieontrouw bij gebruik van medicijnen
 • Behoefte aan meer vergoeding van zorg
 • Onvoldoende voetzorg
 • Voorgeschreven medicijnen ongewenst
 • Kunstmatige alvleesklier in opkomst
 • Blijvende verandering van leefstijl is moeilijk
 • Voorschrijven dure bloedglucoseverlagers
 • Behoefte aan meer keuzevrijheid en ruimere vergoeding van bloedglucosetestmaterialen
 • Onvoldoende farmaceutische zorg
 • Nieuwe diagnostiek en behandelingen
 • Onbedoelde effecten van geneesmiddelen
 • Kwaliteit diabeteszorg schiet soms tekort

Spreker(s)
Deze sessie wordt verzorgd door Zorginstituut Nederland.

Dre Mullenders

Drs. Pé Mullenders studeerde sociologie in Utrecht en aan de Universiteit van Amsterdam. Haar jarenlange ervaring als (kwalitatief) onderzoeker op het gebied van sociale zekerheid zet zij sinds 2006 bij Zorginstituut Nederland in voor de ontwikkeling van pakketscans. Daarin vergelijkt het Zorginstituut op systematische wijze drie aspecten van zorg met elkaar: gevraagde zorg, aangeboden zorg en verzekerde zorg. Verschillen daartussen worden beschreven in zogenoemde ‘zorgkwesties’. Als projectleider publiceerde Pé Mullenders de Pakketscan diabetes (2008), Pakketscan coronaire hartziekten (2011), Pakketscan depressie (2012) en Pakketscan COPD (2013). Nu is er voor het eerst een digitale pakketscan, namelijk Pakketscan.nl diabetes. Patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars hebben hieraan via een openbare dialoog een bijdrage kunnen leveren. Pakketscan.nl laat zien waar knelpunten en mogelijkheden voor verbetering liggen, van zowel de kwaliteit van de zorg als de zorgverzekering. Dit op basis van een breed scala aan bronnen en praktijkervaringen uit het zorgveld.

Fransje van Vlaardingen

Drs. Fransje van Vlaardingen studeerde psychologie in Leiden, met als aandachtsgebied Methoden en Technieken van sociaal wetenschappelijk onderzoek. Tegenwoordig werkt ze als adviseur bij Zorginstituut Nederland en is ze betrokken bij de doorlichtingsonderzoeken naar het functioneren van de zorg voor aandoeningen met hoge maatschappelijke ziektelast. Samen met collega’s publiceerde zij de Pakketscan depressie, Pakketscan COPD en Pakketscan.nl diabetes. Naar aanleiding van de Pakketscan COPD heeft ze met de Long Alliantie Nederland samengewerkt om de implementatie van zorgstandaarden astma en COPD te bevorderen.

>> Terug naar programma-overzicht