Nationale Diabetes Dag 2022

28 februari 2022

Nationale Diabetes Dag is het tweejaarlijks congres dat het hele diabetesveld bijeenbrengt onder het motto ‘Diabetes in al z’n dimensies’. Dat motto is herkenbaar in alles: de diversiteit van de deelnemers, het brede palet van het programma, de samenwerking van disciplines in aansprekende sessies. Kortom, de hele opzet van het congres. Waarbij het draait om ontmoeten, delen en samen leren. Deelnemers typeren NDD als verkennend én praktisch en waarderen het congres gebruikelijk met een ruime 7,5.

Diabetes in al z’n dimensies

Dat is sinds jaar en dag het motto van het NDD congres. En ook dit jaar gaat dat weer een uitdagend programma opleveren, samengesteld door de leden van de Nederlandse Diabetes Federatie. Een programma met plenaire lezingen, met NDD-colleges, TOP-sessies en parallelsessies.