Sprekers

dr. Henk Jan Aanstoot

Kinderarts-diabetoloog en mede-oprichter van Diabeter

dr. Susanne Berbée

Diëtist
Als onderzoeker, diëtist en leefstijlcoach probeert Susanne Berbéé mensen zo optimaal mogelijk hun (lange termijn) gezondheidsdoelen te laten bereiken. Ieder mens heeft te maken met zijn eigen lichaam, geest, vaardigheden en omstandigheden. Binnen de evidence-based kaders zoekt Berbée vanuit een positieve invalshoek met mensen naar hun best-practice.

Michel Boerrigter

(Diabetes)podotherapeut & bestuurslid NVvP
Michel Boerrigter is van origine podotherapeut en inmiddels voornamelijk werkzaam als bestuurslid binnen de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten. De afgelopen tien jaar is Boerrigter nauw betrokken geraakt bij het inbedden van de preventieve diabetische voetzorg in de basisverzekerde zorg. Graag vertelt hij u over de ‘lessons learned’ en de uitdagingen welke nog voor ons liggen om het aantal wonden en amputaties in Nederland verder omlaag te krijgen.

Marijke Bunschoten

Diabetesverpleegkundige Spaarne Gasthuis

Sandra van Strijp

Sandra van Strijp, (coördinerend) diabetesverpleegkundige, pedicure en bestuurslid ketenzorg ProVoet

Sandra van Strijp is verbonden aan de zorggroep CHAGZ te Amsterdam en kan vanuit die rol de zorg voor de mens met diabetes in de keten optimaliseren.
Zij verzorgt o.a. scholing aan collega’s en praktijkondersteuners en heeft voetzorg en leefstijl hoog in het vaandel. Sinds 2012 is zij tevens verbonden aan de brancheorganisatie ProVoet en is nauw betrokken bij de ontwikkelingen rondom de voetzorg.

Claudia van Dalen

Kinderdiabetesverpleegkundige, medisch pedagoog bij 4Kids2tell

Claudia van Dalen is, moeder van Julian (19 jaar) en Maartje (16 jaar). Julian heeft sinds zijn 13e jaar diabetes mellitus type 1. Van Dalen is kinderdiabetesverpleegkundige en heeft 18 jaar als Kinderdiabetesverpleegkundige in het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag gewerkt.
In 2018 heeft zij de overstap gemaakt naar 4Kids2tell, omdat ze door haar ervaring als professional, als ervaringsdeskundige en door haar opleidingen NLP en Systemisch begeleiden zich steeds meer bewust werd van het feit dat onderliggende drijfveren, overtuigingen en systeemwetten van het gezin in beeld moeten worden gebracht om daadwerkelijke veranderingen te kunnen realiseren en te zorgen dat diabetes geïntegreerd wordt in het dagelijkse leven van het kind en het gezin

Marjolein van Driel

Marjolein (M.) van Driel, leefstijlcoach en fysiotherapeut, LifeLein leefstijlcoaching te Bussum en Amsterdam, Slow Sports trainer met ‘keurmerk Oog voor Diabetes’

Sinds 2005 ben ik afgestudeerd als fysiotherapeut aan de Hogeschool van Amsterdam en ben sindsdien werkzaam geweest in de arbeidsfysiotherapie en de laatste jaren in een particuliere praktijk in Amsterdam en Laren.
Binnen de gezondheidszorg spelen de laatste jaren veel veranderingen. Er is een duidelijke verschuiving naar preventie en het voorkomen van ziekten. Dit was voor mij de reden om de opleiding tot leefstijlcoach te gaan doen, welke ik begin 2017 aan de Academie voor Leefstijl en Gezondheid heb afgerond. Eind 2017 ben ik Slow Sports trainer geworden en heb het keurmerk ‘Oog voor diabetes’ behaald. Dit om juist mensen in die doelgroep op een laagdrempelige manier in beweging te krijgen en vooral het plezier in bewegen te laten ervaren. Sinds 2019 ben ik GLI-aanbieder van het programma CooL in Amsterdam en regio ‘t Gooi.

dr. Anton Franken

Internist-endocrinoloog bij Isala te Zwolle

Dr. Anton Franken is als internist opgeleid aan het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam. In 1993 verscheen zijn proefschrift over het renine-angiotensine systeem in diabetes mellitus. Sinds 1998 werkt hij als internist-endocrinoloog in het STZ-opleidingsziekenhuis Isala Zwolle. Naast de endocrinologie heeft hij ook expertise op het gebied van ontwikkeling en registratie van geneesmiddelen. Hij was van 2005-2017 collegelid bij het CBG (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen en lid van de wetenschappelijke adviesraad (SAG) Endocrinology and diabetes van de EMA. Tevens was van 2013-2018 lid van de wetenschappelijke adviesraad (WAR) geneesmiddelen van het Zorginstituut. Sedert 2016 is hij actief als secretaris van Biosimilars Nederland (IBN) , een onafhankelijk kennisinstituut omtrent biologische geneesmiddelen en biosimilars.

Bas van de Goor

Directeur van de Bas van de Goor Foundation

Zeven jaar na het winnen van de het olympisch volleybaltoernooi kreeg Bas van de Goor de diagnose diabetes type 1. Na zijn sportcarrière wilde hij het verhaal delen over hoe sport en bewegen zorgt voor beter diabetesmanagement. Hij richtte in 2006 de Bas van de Goor Foundation op met de missie om mensen met diabetes in beweging te brengen naar een betere kwaliteit van leven.

dr. Bertien Hart

Huisarts en kaderhuisarts diabetes, voorzitter DiHAG en bestuurslid Stichting Langerhans

Joost Hart

T1 en past graag toe wat mogelijk is

Joost Hart is al 20 jaar T1 en sinds 2018 doe-het-zelf Closed Looper. Gedreven om toe te passen wat mogelijk is en helpt graag anderen met het verkennen naar mogelijkheden om met DiabetesTech het leven een beetje beter en leuker te maken. Hart wordt ongeduldig als iets beter kán, maar het niet gebeurt. #WeAreNotWaiting

Marc Huls

Huisarts en kaderarts diabetes ECT Tiel

Sinds 2002 is Huls werkzaam als huisarts in Tiel . Vanaf 2012 is hij kaderhuisarts diabetes bij Zorggroep ECT Tiel. Verder neemt Huls deel aan de Commissie zorginhoud CVRM/DM en de ‘Taskforce diabetische voet’ van Zorggroep Gelders Rivierenland, ECT Tiel en Ziekenhuis Rivierenland Tiel. Door consultaties voor zijn collega-huisartsen en POH’ers, het uitzetten van beleid en het geven van scholingen wilt hij de kwaliteit en patiëntgerichtheid van diabeteszorg in de eerste lijn verhogen.

Anne-Margreeth Krijger-Dijkema

Openbaar apotheker, docent en senior projectleider

De laatste heeft Anne-Margreet Krijger zich gespecialiseerd op het gebied van diabetes en farmacotherapie. Ze is ervan overtuigd dat door het subtyperen van DM2 de diabetesbehandeling meer gepersonaliseerd worden, zowel op het gebied van leefstijl als medicatie.

drs. Jaap Kroon

Kaderhuisarts diabetes

Jaap Kroon is van 1985-2017 huisarts geweest in Nuenen. Vanaf 2010 is hij werkzaam als kaderhuisarts diabetes bij de zorggroep PoZoB. Daarnaast geeft hij onderwijs over diabetes aan praktijkondersteuners (Fontys Hogeschool Eindhoven) en over de diabetische voet aan aios (huisartsenopleiding Utrecht). Namens DiHAG/NHG heeft hij deel uitgemaakt van de werkgroep die de Richtlijn Diabetische Voet 2017 heeft opgesteld.

Elise Kuipers

Leefstijlcoach en diëtist bij Diëtistenpraktijk Elise Kuipers

Sinds 1990 is Elise Kuipers afgestudeerd als diëtist aan de Hanzehogeschool te Groningen en als (diabetes)diëtist werkzaam te Amsterdam, waarbij sinds 1998 vanuit haar eigen praktijk. In 1997 heeft zij samen met andere diëtisten Stichting DNO Diabetesdietist opgericht en inmiddels bestaat deze stichting, die tevens bestuurslid is van de NDF en netwerk van de NVD, 22 jaar. De multidisciplinaire NDF Voedingsrichtlijn is een terugkomende activiteit waar DNO Diabetesdiëtist haar inbreng heeft.

In 2018 heeft Kuipers de post HBO opleiding Leefstijlcoach volbracht aan de Academie voor Leefstijl en Gezondheid. Sinds 2019 is zij als leefstijlcoach GLI-aanbieder van het programma COOL te Amsterdam.

dr. Goos Laverman

Internist-nefroloog, Ziekenhuisgroep Twente, als onderzoeker verbonden aan UMCG Groningen

Goos Laverman volgde zijn opleiding tot internist-nefroloog in het UCMG. Hij is hoofonderzoeker van diverse studies, waaronder het “Diabetes en Leefstijl Cohort Twente” (DIALECT) een cohort onderzoek in patiënten met diabetes type 2. In samenwerking met de Universiteit Twente voert hij innovaties door gericht op het verbeteren van het leven van diabetespatiënten.

prof. dr. Edgar van Mil

Kinderarts-endocrinoloog

Kinderarts-endocrinoloog en oprichter van het expertise centrum voor leefstijl geneeskunde voor kinderen aan het Jeroen Bosch ziekenhuis. Auteur van het boek ‘Overgewicht en obesitas bij kinderen. Verder kijken dan de kilo’s’ dat een inspiratiebron is geweest voor de landelijke ketenaanpak overgewicht bij kinderen dat nu in Nederland wordt geïmplementeerd. Tevens hoogleraar aan de Universiteit Maastricht, Brightlands Campus Greenport Venlo waar hij een bijzondere leerstoel bekleed, getiteld: Jeugd, voeding en gezondheid

Fenna Molkenboer

Diabetesverpleegkundige Ziekenhuis Amstelland

prof. dr. Maria van den Muijsenbergh

Huisarts en hoogleraar Gezondheidsverschillen en persoonsgerichte integrale eerstelijnszorg

Prof. dr. Maria van den Muijsenbergh is huisarts, straatdokter en bijzonder hoogleraar ‘Gezondheidsverschillen en persoonsgerichte, integrale eerstelijnszorg’ bij de afdeling eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc. Daarnaast is Van den Muijsenbergh senioronderzoeker bij Pharos, expertise¬centrum gezondheidsverschillen. Haar onderzoek en onderwijs richt zich op etnische en sociaal-economische gezondheidsverschillen en diversiteit in de zorg: hoe de zorg, met name eerstelijnszorg, optimaal kan aansluiten bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden of een migratie-achtergrond.

Roel Nahuis

Specialist kennis & innovatie bij Diabetes Fonds

Annette van Raamsdonk, LL.M.

Regulatory Affairs Manager bij Emergo’s in Den Haag

Annette van Raamsdonk werkt al jaren in de Medische sector, waarbij zij veel ervaring heeft opgedaan op het gebied van medische hulpmiddelen o.a. tijdens haar werkzaamheden bij TÜV Rheinland en tijdens haar werk als Inspecteur Medische Technologie bij de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Tijdens haar werkzaamheden bij IGJ vertegenwoordigde zij o.a. de Nederlandse inspectie (IGJ) binnen de Europese werkgroep voor European Competent Authorities, ten behoeve van toezicht en handhaving op de Medisch Technologische sector. Momenteel werkt zij bij Emergo, waar zij o.a. contactpersoon is voor de Europese toezichthouders (European Competent Authorities) op de gezondheidszorg.
Van Raamsdonk is expert op het gebied van Europese wetgeving inzake medische hulpmiddelen, borderline-devices, classificatie van medische hulpmiddelen en toezicht van Competent Authorities.

Sinds een aantal jaar is Van Raamsdonk intensief betrokken bij de implementatie van de nieuwe Europese regelgeving voor Medische hulpmiddelen (EU) 2017/745 (MDR) en In-vitro Diagnostische Medische Hulpmiddelen (EU) 2017/746 (IVDR). Ook heeft zij afgelopen twee jaar tot op heden bijgedragen aan zowel nationale én Europese guidance documenten t.b.v. de implementatie van de MDR en IVDR.

Diana Rietdijk

Huisarts en kaderarts diabetes

Diana Rietdijk is huisarts in Breukelen en sinds 2014 als kaderarts diabetes verbonden aan de zorggroepen KetenzorgNU (regio NoordWest Utrecht) en ROHA (Amsterdam). Ze is actief lid van de Diabetes Huisartsen Advies Groep (DiHAG). Persoonsgerichte zorg heeft haar belangstelling en namens de DiHAG nam zij deel aan de NDF werkgroep persoonsgerichte diabeteszorg. Persoonsgerichte zorg door optimale samenwerking in een multidisciplinair team geeft haar energie. De nieuwe NHG Standaard CVRM vraagt om persoonsgerichte zorg, dit implementatie in het multidisciplinaire team is de uitdaging.

Maria Sahakian

Diëtist bij Diëtistenpraktijk Noer

Mariëlle Schoenmakers

Medisch pedagogisch hulpverlener en pedagoog bij 4Kids2tell

Mariëlle Schoenmakers is moeder van Britt (16), Floor (14) en Luuk (12). Luuk was 2 jaar oud toen hij diabetes mellitus 1 kreeg. Schoenmakers heeft 20 jaar gewerkt als pedagoog in het Amphia ziekenhuis in Breda. Toen Luuk diabetes kreeg zag zij zijn behoefte aan een stukje herkenning/erkenning. Schoenmakers heeft toen een spel gemaakt om jonge kinderen hiermee te helpen. Al snel merkte ze dat er veel meer nodig was om een chronische ziekte als diabetes te integreren in het gezinsleven. Hieruit is 4Kids2tell ontstaan. Door de kwaliteiten binnen de pedagogiek, verpleegkunde en coaching te combineren komen ze tot een effectieve manier van aanpak die het kind weer centraal zet in zijn/haar zoektocht naar de vraag hoe u diabetes kunt integreren in uw leven.

dr. Bas Schouwenberg

Internist bij het Kinderdiabetes centrum Nijmegen KDCN

prof. dr. Frank Snoek

Hoogleraar medische psychologie bij het VU Medisch Centrum

Prof. dr. Frank Snoek is GZ psycholoog, hoogleraar psychosociale diabetologie en hoofd van de afdeling Medische Psychologie van Amsterdam UMC.

dr. Wilko Spiering

Associate Professor – medical bij UMC Utrecht

Janneke Spitsbaard-Velmans

Huisarts en werkzaam in huisartsenpraktijk Vogelenbuurt te Utrecht

In 2012 werd Janneke Spitsbaard-Velmans voorzitter van de diabetes werkgroep bij de zorggroep Huisartsen Utrecht Stad (HUS). Zij heeft toen ook de kaderopleiding diabetes gevolgd. Als kaderhuisarts diabetes geeft ze nascholingen, is zij beschikbaar voor consultaties en is zij betrokken bij diabeteszorg beleid in de stad.

Lian Stoeldraaijers

Diabetespodotherapeut en podotherapeut

Als diabetespodotherapeut richt Lian Stoeldraaijers zich op de diverse specifieke zorgvragen omtrent de diabetische voet. Ze heeft namens de NVvP/NVvDP deel uitgemaakt van de multidisciplinaire werkgroep die de nieuwe Richtlijn Diabetische Voet (2017) heeft opgesteld. Als Nederlandse afgevaardigde is ze lid van D-foot International, de implementatie groep van de International Guidelines on the Diabetic Foot.
Daarnaast is ze bestuurslid van Wondplatform Nederland en was ze betrokken bij de NDF module Bewegen voor mensen met (een hoog risico op) diabetes type 2. Bij zorggroep PoZoB maakt ze deel uit van de werkgroep voetzorg, en daarnaast verzorgt ze diverse lessen over de diabetische voet aan o.a. praktijkondersteuners ( Fontys).

Mirjam Stuij

Onderzoeker bij Mulier Instituut Sportonderzoek voor beleid en samenleving

Mirjam Stuij, MSc. werkt als onderzoeker bij het Mulier Instituut. Haar promotieonderzoek gaat over ‘beweegzorgverlening’ voor mensen met type 2 diabetes. Hiervoor verzamelde en analyseerde ze verhalen van mensen met type 2 diabetes en ervaringen van zorgverleners. Daarnaast keek en liep ze mee in de praktijk om te observeren wat goed gaat en beter kan, onder andere bij twee trajecten van de Nationale Diabetes Challenge. Doel van haar onderzoek is om bij te dragen aan ‘goede’ zorgverlening op het gebied van bewegen. Onlangs verscheen van haar het werkboek ‘Beweging in de type 2-diabeteszorg. Ervaringsverhalen en praktische reflectieoefeningen voor zorgverleners’.

Alice Tekelenburg

Diëtist in de eerste lijn in gezondheidscentrum De Pluk in Geldermalsen

Alice Tekelenburg heeft de opleiding Voeding en Diëtetiek in 1990 met succes afgerond in Groningen met afstudeerrichting communicatie. Sindsdien heeft zij altijd gewerkt als diëtist in de eerste lijn, als eerst bij diverse thuiszorgorganisaties. Sinds 2008 werkt Tekelenburg als zelfstandig diëtist zonder personeel.
Samen met 2 verloskundigenpraktijken werkt zij in de regio, te weten De toekomst en de Betuwewaard, en begeleidt zij alle patiënten met diabetes gravidarum (en andere voedingszorgvragen). Ze ziet gemiddeld zo’n 50 nieuwe patiënten per jaar met DG. In de regio is er beleid opgesteld om nieuwe patiënten met diabetes gravidarum in de eerste lijn te begeleiden na de diagnose via een OGGT.

dr. Pauline Verschuure

Laboratoriumspecialist klinische chemie bij het St. Anna Ziekenhuis

Pauline Verschuure is sinds 2008 als laboratoriumspecialist klinische chemie verbonden aan het St. Anna ziekenhuis (Geldrop) en Kempenhaeghe (Heeze). Verschuure heeft een breed aandachtsgebied met o.a. endocrinologie en Point-of-Care Testing. Daarnaast heeft zij bijzondere belangstelling voor diabetes (glucose/HbA1c). Zij heeft een lokaal keurmerk voor glucosemeters (AnnaKeur) opgezet, dat inmiddels een landelijk opvolging heeft gekregen. Tevens is zij lid van de werkgroep die het landelijke consensusdocument ‘Kwaliteitscriteria voor standaard bloedglucosemeting’ heeft opgesteld en implementeert.

prof. dr. Miriam Vollenbroek Hutten

Hoofd wetenschap en innovatie in Ziekenhuisgroep Twente, Hoogleraar aan de Universiteit van Twente

Miriam Vollenbroek-Hutten is van oorsprong een bewegingswetenschapper is werkzaam als hoofd wetenschap en innovatie binnen Ziekenhuisgroep Twente en bijzonder hoogleraar aan de universiteit van Twente op het gebied van “ technology supported training en coaching” . In haar werkzame leven zet ze zich in om de zorg van ouderen en chronisch zieken waaronder diabetes te verbeteren door nieuwe technologische innovaties te ontwikkelen, testen en implementeren met en voor patiënten en professionals

prof. dr. J.H. (Hans) de Vries

Hoogleraar klinische diabetologie

Hans de Vries is als hoogleraar klinische diabetologie verbonden aan het Amsterdam UMC en is medical director bij het Profil Institute for Metabolic Research. Hij heeft veel onderzoek gedaan op het gebied van diabetes technologie, in het bijzonder de ontwikkeling van de kunstmatige alvleesklier.

Dragica Vukosavljevic

Kaderhuisarts hart- en vaatziekten

dr. Jan Westerink

Internist-vasculair geneeskundige bij het UMC Utrecht

Jan Westerink werkt in het UMC in Utrecht. Naast zijn algemene taken als internist heeft hij een speciale aandacht voor vasculaire geneeskunde.
De vasculaire geneeskunde gaat onder meer over klassieke, erfelijke en moeilijk te behandelen risicofactoren voor hart- en vaatziekten en veneuze trombose. Diabetes mellitus type 2 en de relatie met hart- en vaatziekten heeft zijn speciale aandacht, inclusief het individualiseren van behandeling voor elke patient.

dr. Suzan Wopereis

Senior onderzoeker bij TNO

Als onderzoeker bij TNO probeert Suzan Wopereis de kennis vanuit de wetenschap te vertalen naar toepassingen en innovaties. Zo is het vanuit de wetenschap al lang bekend dat met leefstijl ziekten zoals diabetes type 2 kunnen worden genezen, maar het blijkt niet bij iedereen te werken. Ook weten we dat het veranderen van leefstijlgedrag voor patiënten heel erg moeilijk is. Wopereis probeert deze kennis te vertalen naar toepassingen, waarmee blijvende gedragsverandering mogelijk wordt waardoor patiënten met type 2 de juiste behandeling krijgen en wellicht zelfs de ziekte blijvend kunnen keren.