Sprekers

Henk-Jan Aanstoot, M.D., Ph. D.

Director, Pediatrician

Suzanne Bakker

Kaderhuisarts Diabetes, Leiden
Huisarts in huisartsenpraktijk Stevenshof in Leiden en werkzaam als kaderhuisarts diabetes bij o.a. Zorggroep Rijncoepel.

Eglantine Barents

senior beleidsadviseur bij Diabetesvereniging Nederland
Eglantine is werkzaam geweest in de 2de-lijns diabeteszorg, en is zelf diabetes-ervaringsdeskundige.
Het behartigen van de belangen van mensen met diabetes in diverse landelijke gremia vormt de kern van haar werkzaamheden.
Het kan gaan over het aanbieden van ondersteunende tools voor zelfzorg, richtlijnontwikkeling, opname van innovatieve middelen in het zorgverzekeringspakket, en meer.
Nauw contact met de DVN-achterban en zicht op de ontwikkelingen in de diabetes-zorg en behandelmogelijkheden, bepalen de boodschap die zij bij de diverse stakeholders inbrengt

dr. Thomas van Bemmel

internist – vasculair geneeskundige en medisch manager interne geneeskunde bij Gelre Ziekenhuizen

dr. Bert-Jan de Boer

huisarts/medisch seksuoloog FECSM. Werkzaam als docent/staflid bij de huisartsopleiding van het UMC Utrecht en als medisch seksuoloog/mannenarts bij ‘De Boer MannenGezondheid en Zorg’ in Berg en Bosch te Bilthoven
Sinds 1979 ben ik huisarts en daarna werkzaam op het UMC-Utrecht voor het studentenonderwijs en de huisartsopleiding. Daar heb ik onderzoek gedaan en ben gepromoveerd op het onderwerp Erectiele disfunctie in de eerste lijn, de ENIGMA–studie, waaruit bleek dat mannen met diabetes mellitus tot de risicogroep voor erectieproblemen behoren. In 2012 heb ik mij gespecialiseerd als medisch seksuoloog FECSM. Na 33 jaar in de huisarts praktijk heb ik samen met een compagnon De Boer Mannen Gezondheid en Zorg opgericht voor mannen seksuele problemen zoals vroegtijdige zaadlozing, erectie problemen en problemen met seksueel verlangen (soms door testosterontekort). Ik geef vaak nascholingsonderwijs aan diverse groepen, medici en paramedici.

drs. Nicole Boerboom

Klinisch psycholoog

drs. Hester van Bommel

Projectleider en adviseur, werkzaam bij Pharos binnen het programma Preventie en zorg voor chronische aandoeningen, met als hoofdthema Gezondheidsvaardigheden
Ruim 10 jaar ben ik werkzaam bij het Expertisecentrum Gezondheidsverschillen waarbij ‘gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen’ centraal. In Nederland hanteren we het uitgangspunt dat iedereen recht heeft op kwalitatief goede en toegankelijke gezondheidszorg. Gezondheid van mensen is op de eerste plaats van belang voor de kwaliteit van leven van mensen zelf. Maar ook voor de samenleving, de economie, de arbeidsmarkt, participatie en de kosten van zorg. Pharos zet haar expertise in om de kwaliteit, effectiviteit en toegankelijkheid van de (gezondheids)zorg voor migranten en laagopgeleiden te stimuleren, preventie te bevorderen en het zelfmanagement bij deze groepen te versterken.

Eva Cadier

diëtist, werkzaam bij Diabeter Nederland, Specialistische diabeteszorg en – research
Na mijn afstuderen aan de opleiding Voeding en Diëtetiek heb ik ervaring opgedaan in zowel een diëtistenpraktijk als het ziekenhuis. Naast mijn werk als diëtist heb ik de studie Voeding en Gezondheid aan de Vrije Universiteit in Amsterdam afgerond, zodat ik me verder kan verdiepen in voeding en research.
Inmiddels werk ik bij Diabeter, een gespecialiseerd centrum. Samen met het multidisciplinaire team werken wij aan de optimale diabeteszorg voor kinderen en jong-volwassenen. Diabetes speelt een erg grote rol in het leven van deze kinderen en jong-volwassenen. En in mijn werk haal ik veel voldoening uit het ondersteunen van deze kinderen en jong-volwassenen op het gebied van voeding.

dr. P.S. van Dam

Internist-endocrinoloog, OLVG Amsterdam, lid richtlijncommissie
Ik ben internist-endocrinoloog en –vasculair geneeskunde in het OLVG, een STZ-ziekenhuis dat een grote polikliniek heeft voor patiënten met diabetes mellitus type 1 en type 2. Op onze polikliniek beschikken wij over de meest geavanceerde mogelijkheden voor diagnostiek en behandeling, inclusief insulinepompen, real-time glucose sensoren, en een gestructureerde polikliniek voor mensen met diabetes en voetproblemen. In het verleden ben ik gepromoveerd op de pathogenese van diabetische neuropathie. Daarna ben ik betrokken geweest bij diverse klinische trials op het gebied van diagnostiek en behandeling van diabetische polyneuropathie.

Jeroen Doorenbos

trainer, Diabetesvereniging Nederland
Jeroen Doorenbos is sinds 2003 als trainer werkzaam bij Diabetesvereniging Nederland.
Hij is verantwoordelijk voor het educatieaanbod dat de patiëntenvereniging ontwikkelt en uitvoert. Dit aanbod is zeer breed: van patiëntencursussen en thema-avonden, workshops, diabetescafés en voorlichtingsbijeenkomsten, tot het geven van trainingen aan DVN vrijwilligers en specifieke educatieproducten voor (zorg)professionals.
Naast trainer is Jeroen tevens ervaringsdeskundige; hij heeft sinds 1970 diabetes type 1.

Eveline Fassaert

Praktijkverpleegkundige, werkzaam als praktijkverpleegkundige (aandachtsgebied oa diabetes) in Huisartsenpraktijk Binnenstad in Utrecht, werkgroep Diabetes
Eveline is geboren in 1983. Heeft haar opleiding HBO-V in 2004 afgerond. Ze heeft van 2007-2008 opleiding gevolgd tot Praktijkondersteuner Huisarts. Sinds 2007 is ze werkzaam in Gezondheidscentrum Binnenstad in Utrecht. Vanaf 2011 ook werkzaam bij Werkgroep Diabets Mellitus Huisartsen Utrecht Stad.

Jeroen Flim

Programmamanager, NDC
Als Programmamanager van de Nationale Diabetes Challenge (NDC) bij de BvdGF is Jeroen Flim verantwoordelijk voor de aansturing, strategie, financiering, implementatie en opschaling van de challenge. Met een achtergrond in sportmanagement heeft hij zich de laatste jaren verder verdiept in zorggerelateerde thema’s als preventie en innovatie. Jeroen wil graag verbinding aanleggen tussen het zorg, sport en sociale domein om in een wijkgerichte aanpak tot persoonsgerichte zorg te komen.

dr. Ymte Groeneveld

huisarts niet praktiserend
Namens de huisartsen lid van de commissies voor de Richtlijn Retinopathie van 2006 en 2017 in het bijzonder voor de screening op diabetische retinopathie.

drs. Irene Groenewegen

Huisarts, werkzaam als huisarts in huisartsenpraktijk Mariahoek, binnenstad Utrecht, werkgroep DM, zorggroep Utrecht
Irene Groenewegen, geboren in 1969
Studie Geneeskunde Erasmus Universiteit 1988-1996 Huisartsopleiding Utrecht 1997-2000 Huisartsopleider 2010-heden Werkzaam als praktijkhouder in huisartsenpraktijk Mariahoek sinds 2011 Werkgroep Diabetes Mellitus Huisartsen Utrecht Stad sinds 2014 Gemeenschappelijk Medisch Consult voor mensen met nieuw gediagnostiseerde hoge suikers sinds december 2015

Darinka Hofman-Roth

Diëtiste, Nederlandse Obesitas Kliniek
Ik ben Darinka Hofman 29 jaar oud. Gedurende 8 jaar ben ik werkzaam als diëtiste bij de Nederlandse Obesitas Kliniek. Ik ben gespecialiseerd in de begeleiding van patiënten rondom een bariatrische ingreep, dit doe ik op individueel en op groepsniveau.

Ida van Hummel, MSc

Verpleegkundig specialist, diabeteszorg bij Gelre Ziekenhuis Zutphen
Met het thema ‘tussen de lijnen’ ben ik de uitdaging aangegaan u als professional of anderzijds betrokken bij diabeteszorg vooral te inspireren. Ik zet daarvoor in mijn kennis over diabeteszorg, 20 jaar ervaring en de overtuiging dat samenwerking tussen 1e en 2e lijn goede ideeën oplevert en enthousiasmeert. Daarvoor gaan we interactief elkaars meningen pijlen, discussiëren over de uitdagingen van ‘diabeteszorg tussen de lijnen’ en neem ik u mee door bestaande transmurale zorgverlenings projecten.

dr. Ignace Janssen

Chief Medical Officer bij Nederlandse Obesitas Kliniek
Sinds zijn registratie als algemeen chirurg is Janssen betrokken geweest bij de introductie van laparoscopische chirurgie in Nederland. Hij is medeoprichter van de Nederlandse Vereniging voor Laparoscopische Chirurgie en tevens medeoprichter van de Nederlandse Vereniging voor Metabolische en Bariatrische Chirurgie in Nederland.
Ignace Janssen begon in 1995 als bariatrisch chirurg met het plaatsen van maagbandjes. Later, in 2000, voerde hij als eerste in Nederland een laparoscopische gastric bypass-operatie uit. In 2013 volgde de eerste gastric bypass-operatie met behulp van een robot. Sinds 1995 is hij betrokken bij de opleiding van chirurgen in laparoscopische en bariatrische chirurgie. De afgelopen jaren heeft Janssen zich verder gespecialiseerd in het optimaliseren van de zorg rond bariatrische chirurgie.
Samen met Kobus Dijkhorst ontwikkelde hij ‘de Nederlandse aanpak’ op het gebied van bariatrische chirurgie. Op dit moment is de Nederlandse Obesitas Kliniek de grootste en best presterende multidisciplinaire bariatrische kliniek in Europa.

dr. Anneloes Kerssen

Huisarts
Anneloes Kerssen is gepromoveerd op glucose regulatie bij zwangere vrouwen met diabetes. Ze werkt als huisarts in haar duopraktijk in Den Haag, huisartsenpraktijk Kerssen & van der Wal. Als kaderhuisarts diabetes is ze actief in de regio’s Leiden en Den Haag. Ze is lid van de DiHAG en maakt deel uit van de werkgroep Diabetes Mellitus Type 2 van het NHG.

drs. Olof King MBA

Directeur Diabetesvereniging Nederland
Olof King (1963) is als historicus afgestudeerd aan de RU Leiden, en heeft zijn master (business administration) behaald in Portsmouth. In zijn loopbaan is de rode draad zonder twijfel met een woord te vangen: belangenbehartiging. Na een carrière in organisatieadvies en outplacement maakte hij in 2000 de overstap naar vakbond De Unie, waar hij leiding gaf aan de CAO-onderhandelaars en organisatieadviseurs. Sinds 2013 is hij directeur van Diabetesvereniging Nederland.

Mark H.H. Kramer

Hoogleraar Interne geneeskunde, hoofd van de Interne geneeskunde en lid van de RvB van het VUmc met de portefeuille patiëntenzorg en kwaliteit.
Hij is tevens kwartiermaker voor het op te richten Cancer Center Amsterdam (CCA) als onderdeel van de voorgenomen fusie tussen VUmc en AMC.
Zijn research concentreert zich op diabetes mellitus en acute geneeskunde. Hij studeerde Geneeskunde in Leiden en volgde zijn opleiding tot internist-hematoloog op het St. Elisabeth ziekenhuis in Curacao en het Leids Universitair Medisch Centrum. Hij was o.a. voorzitter van de Nederlandse Internisten Vereniging. Sinds 2013 is hij lid van de Raad van Toezicht van ziekenhuis Rijnstate in Arnhem.

Anne-Margreeth Krijger-Dijkema

apotheker bij Apotheek Stevenshof te leiden en senior onderzoeker bij SIR institute for Pharmacy Practice and Policy te Leiden

Drs. Jaap Kroon

kaderhuisarts diabetes
Ik ben van 1985-oktober 2017 huisarts geweest in Nuenen. Vanaf 2010 ben ik kaderhuisarts diabetes; ik werk 1-2 dagen per week als stafarts diabetes bij zorggroep PoZoB. Daarnaast geef ik onderwijs over diabetes aan praktijkondersteuners (hogeschool Fontys) en over de diabetische voet aan aios van het UMC Utrecht. Ik heb namens het NHG/de DIHAG deel uitgemaakt van de werkgroep die de nieuwe Richtlijn Diabetische Voet (2017) heeft opgesteld.

Elise Kuipers

diëtist, Diëtistenpraktijk Elise Kuipers te Amsterdam, lid NDF wergroep Voedingsrichtlijn Diabetes 2015 + annex 2016
Als diëtist zie ik zowel patiënten met diabetes type 1, LADA en diabetes type 2 via meerdere zorggroepen in Amsterdam als ook via de diabetespolikliniek van OLVG West. Ik doe activiteiten voor en namens de Diabetes and Nutrition Organization (DNO). Verder ben ik o.a. gastdocent in de post HBO scholing voor diëtisten aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN): basiscursus voeding en diabetes, ook ben ik hier ontwikkelaar en cursusleider van de vervolgcursus Bloedglucoseregulatie bij Insulinetherapie en combinatietherapie voor diëtisten. Aan de Hogeschool van Utrecht (HU) ben ik gastdocent in de post HBO opleiding diabetesverpleegkundigen en hart- en vaatverpleegkundigen.

Pauline Mourtis

beleidsmedewerker Nederlandse Diabetesfederatie

Tanja Lappenschaar

diëtist, werkzaam bij Diabeter Nederland, Specialistische diabeteszorg en – research
Voordat ik bij Diabeter kwam werken heb ik als diëtist gewerkt in een aantal ziekenhuizen. Daar ben ik begonnen als kinderdiëtist bij een kinderdiabetesteam en ondervond ik wat een impact een ziekte zoals diabetes op het kind en gezin heeft. Inmiddels werk ik bij Diabeter in een multidisciplinair met kinderen en jong-volwassenen met diabetes en vind dit een geweldige uitdaging. Diabetes komt elke dag terug voor onze patiënten. Om hen daarin op het gebied van voeding te kunnen coachen, begeleiden en te ondersteunen is voor mij één van de belangrijkste dingen van mijn werk.

Hidde van der Ploeg

Universitair hoofddocent VUmc
Epidemiologisch onderzoek laat zien dat te weinig bewegen en te veel zitten ongezond is. Deze presentatie gaat over de interactie tussen te weinig bewegen en te veel zitten en de schadelijke effecten daarvan op de volksgezondheid. Daarnaast worden mogelijke oplossingen voor meer bewegen en het verminderen van zitten besproken.
Hidde van der Ploeg is onderzoeker aan de afdeling Sociale Geneeskunde van het VU medisch centrum in Amsterdam. Hij doet onderzoek naar lichamelijke activiteit en sedentair gedrag in relatie tot de volksgezondheid. Zijn onderzoek richt zich met name op epidemiologie en leefstijl interventies in verschillende klinische, volksgezondheids- en werksettingen.

Dana Ploeger

freelance journalist, Journalistiek Buro Dana Ploeger
Als freelance journalist werk ik voor Dagblad Trouw, Diabc, Jeugdenco en De Medisch Specialist. Mijn specialisatie is de gezondheidszorg, levensverhalen en verhalen over diabetes, voeding en spiritualiteit. Tevens werk ik als coach. Voor de Nederlandse Diabetes Federatie heb ik samen met het diabetesveld meegewerkt aan de toolkit die is ontwikkeld ter ondersteuning van het Diabetesjaargesprek. Vanuit die ervaring zal ik de sessie hierover begeleiden op 16 maart. Zelf heb ik diabetes type 1, dus ik weet als geen ander hoe het is om deze aandoening in mijn hectische dagelijkse leven in te passen.

Diana Rietdijk

Huisarts en kaderhuisarts diabetes

prof. dr. Guy Rutten

hoogleraar Diabetologie, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, UMC Utrecht
Guy Rutten is hoogleraar Diabetologie aan het Julius Centrum, UMC Utrecht. Hij werkte daarnaast 34 jaar als huisarts, minimaal twee dagen per week. Zijn onderzoek richt zich op diabetes type 2 en cardiovasculair risicomanagement, screening en op persoonsgerichte diabeteszorg. Samen met Engelse en Deense onderzoekers is hij hoofdonderzoeker van de langlopende ADDITION studie onder 3000 mensen met door screening ontdekte diabetes. Hij was oprichter / voorzitter van de DiHAG en van de EASD Primary Care Study Group, editor-in-chief van Primary Care Diabetes , schreef boeken over diabetes, het geneeskundig proces en de arts-patiëntrelatie en publiceerde ongeveer 400 peer-reviewed artikelen.

drs. Marielle Schroijen

internist-endocrinoloog, LUMC
Sinds 2013 ben ik werkzaam als internist endocrinoloog in het LUMC. Ik coördineer de poliklinische diabetes zorg en focus op zorg innovatie. Zo hebben we in het LUMC de Leidse diabetes modules (zorgprogramma’s) ontwikkeld. Deze bestaan uit specifieke behandeltrajecten. Afspraken en onderzoeken binnen de modules zijn nauwkeurig omschreven. Zo kunnen wij de patient vooraf beter informeren en achteraf de zorg evalueren. Tevens is het LUMC expertisecentrum op het gebied van monogene diabetes: erfelijke diabetes, met een mutatie op één gen, zoals MODY. Vanuit het LUMC ben ik betrokken bij de landelijke stuurgroep actieplan “Eerdere herkenning van MODY” olv het erfocentrum.

Toine Seesing

Apotheker
Toine Seesing is openbaar apotheker in apotheek de Herenhof in Alphen aan den Rijn. Sinds 2015 voert hij farmaceutisch consulten in de Huisartsenpraktijk Prelude. Hier is hij gestart met het Combi Consult om de farmaceutische zorg voor de chronische patiënt te verbeteren. Met dit project werd in 2015 de KNMP innovatie prijs gewonnen. Daarnaast is hij lid van de SIG diabetes van de KNMP en actief binnen diverse commissies binnen de eerste lijn in Alphen aan den Rijn.

prof. dr. Frank J. Snoek

Medisch psycholoog, hoofd afdelingen Medische Psychologie, VU medisch centrum en AMC Amsterdam
Frank Snoek is GZ-psycholoog en hoogleraar Medische Psychologie aan het VU medisch centrum, in het bijzonder de Psychosociale Diabetologie. Hij geeft leiding aan de onderzoeksgroep Diabetespsychologie en de polikliniek Diabetes Mentaal van het VUmc.
In de afgelopen decennia heet Frank snoek zich toegelegd op het beter begrijpen van de rol van psychologische factoren bij diabetes en de psychologische zorg voor mensen te verbeteren. Hij heeft verschillende commissie geleid, o.m. ten behoeve van de richtlijn depressie. Snoek en zijn groep hebben verschillende psychologische instrumenten ontwikkeld voor gebruik in de klinische praktijk en interventies voor mensen met psychische problemen zoals diabetes distress en depressie.

Janneke Spitsbaard-Velmans

Huisarts en kaderhuisarts diabetes, Utrecht
Ik ben geboren op 28 april 1980 in Tegelen. Ik heb geneeskunde gestudeerd aan de Universiteit Maastricht. De huisartsenopleiding heb ik in Utrecht gevolgd. Ik ben werkzaam als huisarts in Huisartsenpraktijk Vogelenbuurt te Utrecht. Als kaderhuisarts diabetes ben ik sinds een aantal jaren actief bij zorggroep HUS (huisartsen Utrecht Stad). Ook ben ik lid van de DIHAG.

Lian Stoeldraaijers

Diabetespodotherapeut, bestuurslid Nederlandse Vereniging van Diabetes Podotherapeuten
Het voorkomen en adequaat behandelen van voetcomplicaties bij diabetes heeft een grote invloed op de kwaliteit van leven van de mens met diabetes en zijn omgeving. Als diabetespodotherapeut richt ik me op de diverse specifieke zorgvragen omtrent de diabetische voet. Namens de NVvP/NVvDP lid van de werkgroep Richtlijn Diabetische Voet 2017. Daarnaast ben ik lid van de werkgroep kwaliteitsstandaard Organisatie van wondzorg in Nederland en betrokken bij de NDF module Bewegen voor mensen met (een hoog risico op) diabetes type 2. Bij zorggroep PoZoB ben ik lid van de werkgroep voetzorg, en verzorg ik lessen over de diabetische voet aan praktijkondersteuners (Fontys).

Harold de Valk

Internist-endocrinoloog UMC Utrecht

dr. Rens Vandeberg

Manager Kennis & Innovatie Diabetes Fonds .

Marian Verkerk

Kwaliteitsmanager KetenzorgNU

dr. ir. Helene Voogdt

Voorzitter werkgroep “Beweegzorg bij diabetes type 2”, zelfstandig adviseur
Dr. ir. Helene Voogdt is gepromoveerd in de cardiovasculaire zorg. Ze werkt als zelfstandig adviseur zorg binnen diverse organisaties aan thema’s als patiëntgerichte zorg, samen beslissen en integrale zorg. Helene is tevens directeur van het Kennisnetwerk CVA Nederland en docent praktijkgericht onderzoek voor AIOS.

dr. Heidi van Vugt

projectleider NDF Personalized Diabetes Care
Dr. Heidi van Vugt werkt sinds 2013 bij de Nederlandse Diabetes Federatie als beleidsmedewerker op het thema persoonsgerichte zorg. In het verlengde daarvan werkt zij als onderzoeker op dit thema en doet onderzoek naar o.a. de toepasbaarheid van het diabetes jaargesprek in samenwerking met het UMCU en het LUCU. In 2012 promoveerde ze op de inzet van ‘De Prostaatwijzer’
als tool voor arts en patiënt om samen te beslissen over het al dan niet doen van vervolgonderzoek naar prostaatkanker of het al dan niet behandelen van prostaatkanker. Zij heeft een sterke interesse in de relatie zorgvrager en zorgverlener, gezamenlijke besluitvorming en het verbeteren van de zorgverlening.”

Ellen Wessels

Diabetes verpleegkundige, Martini Ziekenhuis Groningen
Ellen heeft haar jarenlange ervaring ingezet om samen met haar collega’s ‘zorg op maat’ te bieden aan de mens met diabetes.
Met veel enthousiasme heeft het team meegedaan met het onderzoek: ‘van Jaarcontrole naar Jaargesprek’.
Naast zelfmanagement en patiënt-empowerment is het jaargesprek nu een waardevolle aanvulling.

Jan Westerink

Internist-vasculair geneeskundige UMC Utrecht
Jan Westerink studeerde geneeskunde aan de Universiteit Utrecht (1997-2003). Tijdens zijn opleiding tot internist-vasculair geneeskundige verrichte hij 3 jaar promotieonderzoek en promoveerde in 2012 naar aanleiding van onderzoek gericht op de schadelijke effecten van buikvet en de postprandiale fase. Sinds 2013 is hij werkzaam als internist-vasculair geneeskundige in het UMC Utrecht. Zowel in zorg als onderzoek bestaat er een speciale interesse in vaatziekten bij patiënten met diabetes mellitus type 2.

Brigitte Wieman

Dietist