Sprekers

dr. Susanne Berbée

Diëtist
Als onderzoeker, diëtist en leefstijlcoach probeert Susanne Berbéé mensen zo optimaal mogelijk hun (lange termijn) gezondheidsdoelen te laten bereiken. Ieder mens heeft te maken met zijn eigen lichaam, geest, vaardigheden en omstandigheden. Binnen de evidence-based kaders zoekt Berbée vanuit een positieve invalshoek met mensen naar hun best-practice.

dr. Dan Cohen

Claudia van Dalen

Nel Duijvestijn

Duijvestijn is opgeleid in Amsterdam en Leiden. Al in de periode van de opleiding tot internist is zij met name geïnteresseerd geraakt in de impact die diabetes type 1 heeft op het leven van jonge mensen. In haar studietijd was type 2 diabetes nog een “ouderdomskwaal”…

Duijvestijn was van 1 juli 1986 tot 1 januari 2019 werkzaam als internist in het Haaglanden Medisch Centrum en heeft in 1995 het, als transmuraal centrum bedoelde, “ Diabetes Zorg Haaglanden” opgericht in een tijd dat de POH’er gemiddeld 1 dag per week de diabeteszorg bij de huisarts verzorgde en nog geen continuïteit kon bieden. Haar wetenschappelijk onderzoek heeft zich op meerdere onderwerpen gericht, met name de problematiek van de allochtone populatie, psychologische aspecten van diabetes en hypoglycaemie.

Nel Duijvestijn zal tijdens de sessie “Insulines & biosimilars” basisinformatie geven over de verschillende insulines, het verschil tussen de “oude” insulines en de analogen en biosimilars. Hoe beslis je wie wat krijgt en waarom?

Marjolein van Driel

Marjolein (M.) van Driel, leefstijlcoach en fysiotherapeut, LifeLein leefstijlcoaching te Bussum en Amsterdam, Slow Sports trainer met ‘keurmerk Oog voor Diabetes’

Sinds 2005 ben ik afgestudeerd als fysiotherapeut aan de Hogeschool van Amsterdam en ben sindsdien werkzaam geweest in de arbeidsfysiotherapie en de laatste jaren in een particuliere praktijk in Amsterdam en Laren.
Binnen de gezondheidszorg spelen de laatste jaren veel veranderingen. Er is een duidelijke verschuiving naar preventie en het voorkomen van ziekten. Dit was voor mij de reden om de opleiding tot leefstijlcoach te gaan doen, welke ik begin 2017 aan de Academie voor Leefstijl en Gezondheid heb afgerond. Eind 2017 ben ik Slow Sports trainer geworden en heb het keurmerk ‘Oog voor diabetes’ behaald. Dit om juist mensen in die doelgroep op een laagdrempelige manier in beweging te krijgen en vooral het plezier in bewegen te laten ervaren. Sinds 2019 ben ik GLI-aanbieder van het programma CooL in Amsterdam en regio ‘t Gooi.

Anton Franken

Anton Franken is internist-endocrinoloog bij Isala te Zwolle

Bas van de Goor

Bas van de Goor, directeur oprichter Bas van de Goor Foundation

Zeven jaar na het winnen van de het olympisch volleybaltoernooi kreeg Bas van de Goor de diagnose diabetes type 1. Na zijn sportcarrière wilde hij het verhaal delen over hoe sport en bewegen zorgt voor beter diabetesmanagement. Hij richtte in 2006 de Bas van de Goor Foundation op met de missie om mensen met diabetes in beweging te brengen naar een betere kwaliteit van leven.

Ilse Herfst

Ilse Herfst, Huisarts en kaderarts diabetes SGE, DOH

Sinds 2009 Ilse Herfst werkzaam als huisarts in Eindhoven bij Stichting Gezondheidscentra Eindhoven (SGE) . SGE is een stichting van 11 gezondheidscentra die verspreid door Eindhoven zorg levert aan een grote verscheidenheid aan patiënten. Herfst wilde zich graag verdiepen in diabeteszorg en heb de opleiding tot kaderarts diabetes gevolgd. Sinds 2017 is zij als kaderarts werkzaam voor 2 zorggroepen SGE en DOH. Als kaderarts ondersteunt zij collega’s in het geven van diabeteszorg door consultaties, meedenken in beleid en het geven van scholingen. Diabeteszorg bij kwetsbare ouderen heeft bij voorkeur haar speciale interesse.

Ilse heeft deelgenomen aan de werkgroep “Zorg op maat bij ouderen met diabetes”.

Yvonne Jongenburger

Yvonne Jongenburger, diabetesverpleegkundige
Jongenburger is al zo’n 25 jaar werkzaam in de diabeteszorg. Ze werkt bij Florence, een grote thuiszorg- en ouderenzorgaanbieder in de regio Den Haag. Jongenburger ondersteunt daar wijkverpleegkundigen bij complexe diabeteszorgvragen van thuiszorgcliënten. Een belangrijke taak is weggelegd op de geriatrische revalidatiezorgafdeling van een van de verpleeghuizen van Florence. Hier ondersteunt en begeleidt zij ouderen met diabetes, die vaak opgenomen zijn met diabetescomplicaties zoals CVA en amputaties. Tevens verzorgt zij in twee huisartsenpraktijken het diabetesspreekuur.

Anne-Margreeth Krijger-Dijkema

Anne-Margreeth Krijger, drs, apotheker, docent en projectleider bij Academische apotheek Stevenshof en SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy te Leiden.

De laatste heeft Anne-Margreet Krijger zich gespecialiseerd op het gebied van diabetes en farmacotherapie. Ze is ervan overtuigd dat door het subtyperen van DM2 de diabetesbehandeling meer gepersonaliseerd worden, zowel op het gebied van leefstijl als medicatie.

Drs. Jaap Kroon

kaderhuisarts diabetes
Ik ben van 1985-oktober 2017 huisarts geweest in Nuenen. Vanaf 2010 ben ik kaderhuisarts diabetes; ik werk 1-2 dagen per week als stafarts diabetes bij zorggroep PoZoB. Daarnaast geef ik onderwijs over diabetes aan praktijkondersteuners (hogeschool Fontys) en over de diabetische voet aan aios van het UMC Utrecht. Ik heb namens het NHG/de DIHAG deel uitgemaakt van de werkgroep die de nieuwe Richtlijn Diabetische Voet (2017) heeft opgesteld.

Elise Kuipers

Elise (E.R.G.) Kuipers, leefstijlcoach en diëtist, Dietistenpraktijk Elise Kuipers te Amsterdam, bestuurslid Stichting DNO Diabetesdiëtist, Lid werkgroep herziening NDF Voedingsrichtlijn 2015

Sinds 1990 is Elise Kuipers afgestudeerd als diëtist aan de Hanzehogeschool te Groningen en als (diabetes)diëtist werkzaam te Amsterdam, waarbij sinds 1998 vanuit haar eigen praktijk. In 1997 heeft zij samen met andere diëtisten Stichting DNO Diabetesdietist opgericht en inmiddels bestaat deze stichting, die tevens bestuurslid is van de NDF en netwerk van de NVD, 22 jaar. De multidisciplinaire NDF Voedingsrichtlijn is een terugkomende activiteit waar DNO Diabetesdiëtist haar inbreng heeft.

In 2018 heeft Kuipers de post HBO opleiding Leefstijlcoach volbracht aan de Academie voor Leefstijl en Gezondheid. Sinds 2019 is zij als leefstijlcoach GLI-aanbieder van het programma COOL te Amsterdam.

prof. dr. Maria van den Muijsenbergh

Huisarts en hoogleraar gezondheidsverschillen en persoonsgerichte integrale eerstelijnszorg

Prof. dr. Maria van den Muijsenbergh is huisarts, straatdokter en bijzonder hoogleraar ‘Gezondheidsverschillen en persoonsgerichte, integrale eerstelijnszorg’ bij de afdeling eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc. Daarnaast is Van den Muijsenbergh senioronderzoeker bij Pharos, expertise¬centrum gezondheidsverschillen. Haar onderzoek en onderwijs richt zich op etnische en sociaal-economische gezondheidsverschillen en diversiteit in de zorg: hoe de zorg, met name eerstelijnszorg, optimaal kan aansluiten bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden of een migratie-achtergrond.

Mariëlle Schoenmakers

Wilma Schouwstra

Lian Stoeldraaijers

Diabetespodotherapeut, voorzitter Nederlandse Vereniging van Diabetes Podotherapeuten
Als diabetespodotherapeut richt Lian Stoeldraaijers zich op de diverse specifieke zorgvragen omtrent de diabetische voet. Ze heeft namens de NVvP/NVvDP deel uitgemaakt van de multidisciplinaire werkgroep die de nieuwe Richtlijn Diabetische Voet (2017) heeft opgesteld. Als Nederlandse afgevaardigde is ze lid van D-foot International, de implementatie groep van de International Guidelines on the Diabetic Foot.
Daarnaast is ze bestuurslid van Wondplatform Nederland en was ze betrokken bij de NDF module Bewegen voor mensen met (een hoog risico op) diabetes type 2. Bij zorggroep PoZoB maakt ze deel uit van de werkgroep voetzorg, en daarnaast verzorgt ze diverse lessen over de diabetische voet aan o.a. praktijkondersteuners ( Fontys).

Miriam Stuij

Mariëlle van Veen

dr. Pauline Verschuure

Dr. P. Verschuure. Laboratoriumspecialist klinische chemie, St. Anna ziekenhuis

Pauline Verschuure is sinds 2008 als laboratoriumspecialist klinische chemie verbonden aan het St. Anna ziekenhuis (Geldrop) en Kempenhaeghe (Heeze). Verschuure heeft een breed aandachtsgebied met o.a. endocrinologie en Point-of-Care Testing. Daarnaast heeft zij bijzondere belangstelling voor diabetes (glucose/HbA1c). Zij heeft een lokaal keurmerk voor glucosemeters (AnnaKeur) opgezet, dat inmiddels een landelijk opvolging heeft gekregen. Tevens is zij lid van de werkgroep die het landelijke consensusdocument ‘Kwaliteitscriteria voor standaard bloedglucosemeting’ heeft opgesteld en implementeert.

Syska Walgemoet

Jan Westerink

Internist-vasculair geneeskundige UMC Utrecht
Jan Westerink studeerde geneeskunde aan de Universiteit Utrecht (1997-2003). Tijdens zijn opleiding tot internist-vasculair geneeskundige verrichte hij 3 jaar promotieonderzoek en promoveerde in 2012 naar aanleiding van onderzoek gericht op de schadelijke effecten van buikvet en de postprandiale fase. Sinds 2013 is hij werkzaam als internist-vasculair geneeskundige in het UMC Utrecht. Zowel in zorg als onderzoek bestaat er een speciale interesse in vaatziekten bij patiënten met diabetes mellitus type 2.

dr. Suzan Wopereis

Suzan Wopereis is senior onderzoeker bij TNO

Als onderzoeker bij TNO probeert Suzan Wopereis de kennis vanuit de wetenschap te vertalen naar toepassingen en innovaties. Zo is het vanuit de wetenschap al lang bekend dat met leefstijl ziekten zoals diabetes type 2 kunnen worden genezen, maar het blijkt niet bij iedereen te werken. Ook weten we dat het veranderen van leefstijlgedrag voor patiënten heel erg moeilijk is. Wopereis probeert deze kennis te vertalen naar toepassingen, waarmee blijvende gedragsverandering mogelijk wordt waardoor patiënten met type 2 de juiste behandeling krijgen en wellicht zelfs de ziekte blijvend kunnen keren.