Prof. dr. Thomas Rustemeyer

biografie

Thomas Rustemeyer werd opgeleid tot dermatoloog en immunoloog. Hij heeft een sterke belangstelling voor immunologische mechanismen die in ons lichaam een rol spelen. Zo werd hij verantwoordelijk voor het immunologisch onderzoek van de afdeling dermatologie in het Amsterdam UMC en geeft sinds 2008 leiding aan de topreferente afdeling dermato-allergologie van het Amsterdam UMC. Op deze afdeling wordt uitsluitende top-specialistische patiëntenzorg én onderzoek verricht. Onderdeel hiervan maakt onderzoek naar medical devices uit. Hierbij vormen de bloedglucosesensoren en insulinepompen een belangrijk onderdeel. In samenwerking met andere specialistische afdelingen, patiënten(vereniging) en industrie wordt op landelijk en Europees niveau naar duurzame oplossingen voor de problematiek gezocht.