Prof. dr. Hanno Pijl

biografie

Hanno Pijl is internist-endocrinoloog en hoogleraar Diabetologie in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Hij was lid van de Gezondheidsraad (commissie voeding), lid van de wetenschappelijke adviesraad van het Diabetes Fonds Nederland, en voorzitter van het Partnerschap Overgewicht Nederland. Hij schreef samen met Karine Hoenderdos boeken voor patiënten met diabetes mellitus (Diabetes type 2? Maak jezelf beter), hart en vaatziekte (Hart- en vaatziekten? Maak jezelf beter) en overgewicht (Overgewicht? Maak jezelf beter). Hij is een van de initiatiefnemers en coördinatoren van het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde (www.lifestyle4health.nl), een nationaal platform voor kennisinstellingen, overheid, bedrijfsleven en patiëntenorganisaties dat is opgericht door LUMC en TNO, en dat zich richt op innovatie en implementatie van leefstijlinterventies in de curatieve zorg. Zijn klinische en wetenschappelijke belangstelling gaat speciaal uit naar het verband tussen onze leefstijl en de pandemie van chronische ziekten waarmee wij vandaag geconfronteerd worden.

SESSIES Met Prof. dr. Hanno Pijl