Vera Booij

biografie

Vera Booij (MSc) is projectleider en promovendus bij het door het Erasmus MC geïnitieerde project ‘Samen Beter met Diabetes’, waarin er zorg op maat voor laaggeletterde diabetes type 2 patiënten wordt onderzocht en geïmplementeerd. Na het afronden van de bachelor Voeding en Diëtetiek in 2021, behaalde ze in 2023 haar master Gezondheidswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Tijdens en na haar master werkte ze als data-analist, en in 2024 begon ze in het Erasmus MC