NDD-sessie | Behandeling type 2 diabetes met welke medicatie; bij wie en welke rol heeft metabole chirurgie?

Informatie over de sessie

Type 2 diabetes heeft verschillende fenotyperingen. Dat maakt dat niet elke behandeling voor iedereen geschikt is. In deze voordracht wordt hierbij stilgestaan en de wisselwerking tussen obesitas en type 2 diabetes besproken in oorzaak, gevolg en de behandelopties waar metabole chirurgie deel uit maakt.

Sprekers