NDD-sessie | Parodontitis, de vaak vergeten complicatie van diabetes en het positieve effect van behandeling ervan

Informatie over de sessie

Het belang van samenwerking tussen medische professionals en mondzorg professionals wordt de laatste jaren steeds duidelijker aangezien er een sterk aangetoonde relatie bestaat tussen de algemene gezondheid en mondgezondheid. Vooral de relatie tussen diabetes en parodontitis is veel bestudeerd en zal vandaag uitgebreid aan bod komen. Sinds enkele jaren is onze onderzoeksgroep bezig met het maken van een parodontitis screening tool die gebruikt kan worden in de medische wereld. De nieuwste ontwikkeling en het gebruik hiervan gaan we met jullie doornemen zodat hij direct vanaf de volgende werkdag in de praktijk kan worden toegepast.

Sprekers