Vera Booijs

biografie

Vera Booij is projectleider van het door het Erasmus MC geïnitieerde project ‘Samen Beter met Diabetes’, waarin zij zorg op maat voor laaggeletterde diabetes type 2 patiënten implementeren en onderzoeken.

SESSIES Met Vera Booijs