Volgens Corina Jansen is het werkwoord ‘luisteren met’

24 oktober 2022

We sluiten NDD2022 plenair af met Corine Jansen: een praktisch ingestoken presentatie en veel ruimte voor uw eigen vragen.

Corine Jansen is luister-autoriteit bij uitstek. Zij is een internationaal spreker, was bestuurslid van de International Listening Association (ILA) en tot vorig jaar voorzitter van de Healthcare group van de ILA. Enkele momenten uit de voorbespreking die we hadden.

De gangbare zegswijze is ‘luisteren naar’, jij hebt het over ‘luisteren met’, wat bedoel je daarmee?

Corine: “Zo’n term luisteren kan in een professionele setting, bijvoorbeeld in de zorg, weer snel een soort afvinklijstje worden, in de sfeer van: vragen stellen, aanhoren, samenvatten en teruggegeven. Op die manier levert luisteren weinig op. Voor mij gaat Luisteren over het bij elkaar brengen van perspectieven, over partnerschap. Daarom ‘luisteren met’.”

Dat klinkt mooi en menselijk maar is er ook een concreet belang?

Corine: “Dat is er absoluut, daar zal ik in mijn lezing uitgebreid op ingaan. Maar om al iets te zeggen: we hebben het met z’n allen over begrippen als persoonsgerichte zorg en gezamenlijke besluitvorming. Ondertussen weten we maar al te goed dat er in de spreekkamer een onbalans is, tussen de ene kant en de andere kant van de tafel. Het overstijgen van die onbalans is een voorwaarde voor kwaliteit in de spreekkamer, en dat lukt alleen met Luisteren.”

En dat kun je leren?

Corine: “Zeker kun je je daar in ontwikkelen. Het is ook goed om te beseffen dat luisteren een wetenschap is. Het is mijn persoonlijke passie maar mijn benadering is wetenschappelijk. En tijdens NDD2022 kijken we hoe we die kennis professioneel kunnen toepassen in de spreekkamer. Ik kijk er erg naar uit, ook naar de vragen.”