NDD 2022 Logo

Het is het NDD programmateam, dat bestaat uit vertegenwoordigers van de lidorganisaties van de NDF, weer gelukt om een rijkgevuld congresmenu te presenteren. Verkennend én praktisch, zoals gebruikelijk. De plenaire opening heeft als thema LUISTEREN. Verder omvat het menu onder andere 3 NDD-colleges, 3 TOP-sessies, en zo’n 12 parallelsessies. De nadere omschrijving van de sessies volgt binnenkort.

  • Een NDD-college brengt u even terug in de schoolbank om basiskennis bij te spijkeren: compact, concreet, toepasbaar.
  • TOP-sessies worden georganiseerd door leden van de NDF. Ze duren langer, gaan dieper en leggen de verbinding tussen disciplines.

PLENAIR

Als het gaat om persoonsgerichte zorg, het betrekken van ervaringsdeskundigheid, gezamenlijke besluitvorming: altijd is actief en open luisteren een essentiële kwaliteit en vaardigheid. Luisteren = connecten.  Hoe ontwikkelt u die competentie, hoe past u het toe, wat levert het op?

LUISTEREN is de rode draad van NDD2022. Bij de aftrap van het congres gaat voorzitter Frank Snoek over het thema in het gesprek met

  • Angela de Rooij, beleidsmedewerker bij Diabetesvereniging Nederland
  • Hoogleraar gezondheidspsychologie Andrea Evers, zij ontving de NWO-Stevinpremie voor haar innovatieve en grensoverschrijdende onderzoeksprogramma naar de invloed van psychologische factoren op lichamelijke klachten en aandoeningen
  • Diabetesverpleegkundige Anita Faber – Wildeboer die recent promoveerde op de thesis ‘Focus on functioning in person-centered nurse-led diabetes care: an exploration of views of patients and healthcare providers, in particular the nursing profession, on person-centered diabetes care and patient factors affecting health outcomes’

We sluiten NDD2022 plenair af met Corine Jansen, de luister-autoriteit bij uitstek. Zij is een internationaal spreker, was bestuurslid van de International Listening Association (ILA) en tot vorig jaar voorzitter van de Healthcare group van de ILA.

Corine Jansen: Hoewel het belangrijk is om aandachtig en actief te luisteren, is het ook noodzakelijk om te begrijpen dat, zelfs wanneer we volledige aandacht besteden aan iemand anders verhaal, mensen verschillend luisteren naar verschillende soorten informatie. Om een echt goede luisteraar te worden, moeten we zelfbewustzijn ontwikkelen rond onze persoonlijke luisterfilters.

NDD TOP-sessies

NDD TOP-sessie. GRENZELOZE DIABETESZORG
Deze TOP-sessie is een coproductie van NIV en NVK.

Internisten Jan Westerink en Bert-Jan van de Born nemen u, samen met een kinderarts, mee op diabeteswereldreis. Dat doen ze in gesprek met deskundigen over onderwerpen als

  • Etnische verschillen in de pathogenese: kennis over verschillen in gezondheid en ziektebeeld is relevant
  • Zorg voor vluchtelingen met diabetes: diabetes komt twee tot drie keer vaker voor bij vluchtelingen dan bij de algemene Nederlandse bevolking
  • Persoonsgerichte diabeteszorg vraagt ook intercultureel communiceren

Sprekers: Jan Westerink, Bert-Jan van de Born en Jaap Karsten 

NDD TOP-sessie. DIABETES SUBTYPERING: PRECISIE EN IMPACT
Deze TOP-sessie is een coproductie van DiHAG en KNMP.
In deze workshop laten we u zien dat DM2 is een zeer heterogeen ziektebeeld is, waarbij de balans tussen insulinedeficiëntie en insulineresistentie bepalend is voor het ontstaan van de ziekte en van de complicaties. Door een (eenvoudige) diabetestypering is het mogelijk om beter zicht te krijgen op de mate waarin insulinedeficiëntie en insulineresistentie een rol spelen. Dit kan u helpen om uw patiënten een meer persoonsgerichte behandeling aan te bieden, zoals (intensieve) leefstijlinterventie bij insulineresistentie en een tijdige start met insuline bij insulinedeficiëntie. Ook kan een diabetestypering behulpzaam zijn bij het maken van een juiste keuze in het aanbod van de glucoseverlagende medicatie.
Sprekers: Jaap Kroon en Anne-Margreeth Krijger

NDD TOP-sessie. Diabetes state of the art: welke kansen biedt technologie in de diabeteszorg?
Deze TOP sessie wordt mogelijk gemaakt door het Diabetes Fonds. Het Diabetes Fonds zet zich in voor mensen met (verhoogd risico op) diabetes en voor een gezond leven voor iedereen, o.a. door het financieren van wetenschappelijk onderzoek.

De laatste jaren zijn er steeds meer technologische ontwikkelingen die intrede doen in de zorgpraktijk. Dit geldt ook voor de zorg voor mensen met diabetes. Het gaat hierbij niet alleen om glucosepompen en sensortechnologie, maar het betreft een ontwikkeling die veel breder gezien kan worden. Te denken valt aan bijvoorbeeld het gebruik van allerlei applicaties zoals de diameter app, waarbij mensen met diabetes zelf gegevens kunnen invoeren en bijhouden. Deze gegevens zijn erg waardevol, omdat ze zowel patiënt als zorgverleners inzicht kunnen verschaffen over gezondheid of ziekteverloop. Deze technologische veranderingen in de zorgpraktijk lijken onomkeerbaar, je krijgt er vroeg of laat mee te maken. Niet alleen krijgen mensen meer regie over hun gezondheid of ziekte, ook zorgverleners zien deze ontwikkelingen op zich afkomen. Maar hoe ga je daar als zorgverlener mee om? Welke technologische ontwikkelingen zijn er eigenlijk? Hoe kun je hier nu al mee aan de slag in de spreekkamer en welke uitdagingen en kansen zijn er? Wat kun je van patiënten vragen en verwachten? En wat zijn de wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van ‘remote patient monitoring’ nu en in de komende jaren? Al deze vragen komen aan bod vanuit de perspectieven van zorgverleners, patiënten en wetenschappers.
Sprekers: Rogier van Gent

NDD-Colleges

NDD-College. HOE ZIT HET OOK ALWEER MET KOOLHYDRATEN?
Een opfriscollege: hoe zit het ook alweer met koolhydraten? Welke vormen, welke soorten. Langzame en snelle. Enkelvoudige en complexe. Gezonde en ongezonde. Hoe worden ze opgenomen en wat doen ze: werking en functie, glykemische index en resistent starch, in relatie tot (di)eetpatronen en behandeling.
Spreker: Gerda van Rooijen

NDD-College. HOE ZIT HET OOK ALWEER MET LIPIDEN?
Een opfriscollege voorbij de cholesterol/HDL ratio. Hoe zit het ook alweer met lipiden? Welke types, wat doen ze, wat meten we allemaal (zoals LDL, HDL, LPA)? Waarom meten we dat, en wat zeggen waardes? En wat moet ik in ieder geval paraat hebben tijdens het diabetesconsult? Kortom: wat kan u met een lipiden-panel?
Spreker: Jan Westerink

NDD-College. HET NIEUWE WETEN BIJ CONTINU METEN
GMI, variatiecoëfficiënt, SD, TAR, TIR, TBR; wat betekenen ze precies en wat kunnen we ermee? En wordt FNIR het nieuwe TIR? Een bijspijkercollege over hoe u ondanks en dankzij alle getallen de diabetesregulatie goed kunt beoordelen en daardoor technologie en gedrag kunt bijsturen.
Spreker: Rosaline Mentink en Thomas Urgert

NDD-sessies

NDD-sessie. CHRONISCHE STRESS EN GEZONDHEID
Sprekers:
Belle Bergsma en Hester van Bommel 

NDD-sessie. REMISSIE IN DE PRAKTIJK: OPBOUWEN EN AFBOUWEN
Sprekers: volgen nog

NDD-sessie. DIABETESZORG EN PSYCHISCHE COMORBIDITEIT
Sprekers:
volgen nog

NDD-sessie. DIABETES, GENDER, SEKSE
Sprekers:
Stefanie Meeuwis en Judy Veldhuijzen

NDD-sessie. NETWERKZORG: NIET VERWIJZEN MAAR SAMENWERKEN
Sprekers:
volgen nog

NDD-sessie. DAIBETES GRAVIDARUM IN DE EERSTE LIJN
Als zelfstandig diëtist begeleidt Alice Tekelenburg al vele jaren vrouwen met zwangerschapsdiabetes in de eerste lijn, in samenwerking met twee verloskundige praktijken en ziekenhuis Rivierenland Tiel. Dit blijkt heel goed te werken, slechts een klein percentage behaalt niet de gewenste bloedglucosewaardes en wordt vervolgens behandeld met insuline in de tweede lijn. Het overgrote deel bereikt wel de juiste waardes puur en alleen door wijzigingen in de voeding en uiteraard regelmatige controles. Ook de sensor heeft inmiddels in de eerste lijn zijn intrede gedaan, al is daarvoor geen vergoeding en vinden de meeste metingen met een gewone bloedglucosemeter plaats, die wordt meegegeven in het eerste consult bij Alice Tekelenburg zodat ze gelijk aan de slag kunnen.
Spreker:
Alice Tekelenburg

NDD-sessie. INSULINETOEDIENING: EEN INGREEP DIE BLIJVEND AANDACHT NODIG HEEFT
Het toedienen van insuline: het is voor veel mensen niks bijzonders. Toch is het een ingreep die blijvend aandacht nodig heeft. Want de kwaliteit van toediening is van invloed op behandeling en ziektelast. Wat zijn aandachtspunten, wat zijn actiemomenten? Daarover meer in deze sessie. Onderwerpen die onder andere de revue passeren: insulineallergie, pleisterallergie en het voorkomen, herkennen en omgaan met lipodystrofie.
Spreker: Thomas Rustemeijer

NDD-sessie. CHRONISCHE NIERSCHADE: EEN COMPLEXE COMPLICATIE
Sprekers:
volgen nog

NDD-sessie. DM1 KOMT VAAK NIET ALLEEN
Sprekers:
Teri Brouwer

NDD-sessie. FGM IN DE EERSTE LIJN
Sprekers:
volgen nog

NDD-sessie. DE CHARCOTVOET: WEES ER OP TIJD BIJ
Te laat. De patiënt ervaart te laat problemen,  in de huisartsenpraktijk wordt het te laat herkend, de voetzorgprofessional ziet de voet te laat. Zo gaat het vaak. Daardoor krijgt een Charcot-voet te vaak de tijd om zich te ontwikkelen tot een ernstige complicatie waarvoor een ingrijpend behandeltraject nodig is. In deze sessie gaat het over tijdige herkenning, doorverwijzen en samenwerken. En over behandeling en secundaire preventie. Want: een Charcotvoet wordt nooit meer een normale voet.
Spreker: Mirjam Tuinhout

NDD-sessie. PREVENTIEVE VOETZORG: SCREENING EN COMMUNICATIE – HOE VOORKOM JE EEN WOND OF AMPUTATIE?
Deze sessie draait om preventieve voetzorg ter voorkoming van wonden en amputaties. Aan de hand van praktijkvoorbeelden – ondersteunt door foto’s en video’s – neemt diabetespodotherapeut Roy Wisselink (Voetencentrum Wender en Amsterdam UMC) je mee door de Sims classificatie en zorgprofielen. Hoe herken je risicofactoren, wanneer verwijs je en naar wie? Aan het einde van deze sessie kijk je met nieuwe ogen naar jouw patiënt. Verwacht een interactieve sessie waarbij eigen inbreng en discussie op de voorgrond zullen staan.

(De sessie is gebaseerd op de rubriek Diabetische voetzorg in de NDF Toolkit Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie.)
Sprekers: Roy Wisselink

NDD-sessie. JONGEREN MET DIABETES ZIJN… JONGEREN
Recent deden zo’n 600 jongeren met diabetes mee aan een enquête. Enkele quotes uit dat onderzoek:

“Het is lastig een balans te vinden tussen zorgen voor mijn diabetes en een leuk leven leiden.”
“Zowel de internist als verpleegkundige stellen eisen die ik niet reëel vind. Ik heb te hoge bloedsuikers maar er word ook gezegd dat ik de pomp niet waard ben. Dit soort uitspraken werken dan niet echt mee.” 
“Ik merk dat het ziekenhuis communiceren lastig vindt en dit zorgt voor ongemakkelijke en minder prettige momenten. Er is weinig aandacht voor de effecten op het leven van de patiënt en de psyche. Dit mis ik momenteel.”

Een sessie over de zorg voor jongeren met diabetes vanuit een pedagogisch perspectief. Met een beetje theorie over de verschillende ontwikkelingsfases en wat daar bij hoort qua belevingswereld, gedrag en groei naar volwassenheid. Focus ligt op de praktijk: hoe verdisconteert u het pedagogisch perspectief in jouw contact met de jongere in zijn wereld? Hoe kunt u er als zorgverlener aan bijdragen dat diabetes groei en ontwikkeling niet in de weg staan? Luisteren is het sleutelwoord. Als u durft te luisteren gaat een consult niet over ‘regelgeving’ vanuit de zorg maar zingeving vanuit de jongere.
Spreker: Anke van Bijsterveldt